София да бъде опасана със зелени магистрали

Юлиан Попов
Юлиан Попов. Снимка от Фейсбук

Публикацията е от фейсбук групата Идеите за София, създадена от бившия екоминистър Юлиан Попов

В София може да се изгради мрежа от зелени магистрали, които да свързват центъра на града с покрайнините, полетата и планините, както и отделните части на града помежду им.

Какво да разбираме под “зелена магистрала”? Най общо това е път, който комбинира условия за придвижване пеша, с велосипед, детска или инвалидна количка, багаж или с така наречените микромобилни устройства (електрически велосипеди и скутери например) и включва максимално много зеленина.

Защо са необходими зелените магистрали? За да може градът да ходи, да се движи и да диша. За да се върне към естествените форми на придвижване, за да се облекчи градския и личния транспорт, за да бъде въздухът по-чист, за да се движат хората, за да не затлъстяват децата и техните родители, за да имат всички достъп до паркова среда. За да общуват хората повече и по-реално. Това са поне част от причините.

Възможни ли са зелените магистрали? Да. Тях вече ги има. Парковете са част от системата. Алеите край реките също. Някои странични локални платна също. Освен това София има много километри изоставени жп и трамвайни линии, които, ако не бъдат използвани за железопътен транспорт, биха станали идеално допълнение към системата от зелени магистрали.

И така, парковете, реките, алеите, страничните платна, старите жп и трамвайни линии биха могли да формират ценна и почти уникална инфраструктура в София.

Ето така биха изглеждали зелените магистрали. Илюстрация: Юлиан Попов

(Илюстрацията не е свързана с конкретни предложени маршрути, които трябва да се разработят отделно.)