НС одобри доклада за националната сигурност на България

Снимка: Вевести.бг
Според Красимир Ципов от ГЕРБ бележим успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите

Парламентът одобри доклада за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018 г., предаде „Фокус“.

„За“ доклада гласуваха 97 народни представители“, против“ – 47 и „въздържали се“ – 10,с което той бе приет. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на Агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. Доклада засяга първото българско председателство на Съвета на ЕС, миграционните въпроси, борбата с тероризма, с корупцията и контрабандата и престъпността.

Красимир Ципов

„Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите“, посочи в свое изказване депутатът от ГЕРБ и бивш зам.-министър на МВР Красимир Ципов по време на дебатите по доклада.

В борбата с контрабандата са постигнати нива, които не са характерни за старите демокрации, държави-членки на ЕС. Започнахме от нива от порядъка на 25 и 30 % само преди четири години, а сега вече се наблюдават резултати. Те не ги дава това правителство. Тези резултати се дават от независими органи, които правят своите проучвания. Те показват, че нивото на контрабандата на цигари в България вече е около 5 %. Пак отбелязвам, че само преди 4 години нивата бяха 5 до 6, до 7 пъти по-големи“ посочи Ципов.

Според депутата през 2018 г. инцидентите, пострадалите и жертвите след ПТП са намалели средно с 15 %. Жертвите от 710 през 2017 г. са 612. „Тези точно ПТП предизвикват изключително сериозни проблеми и засягат много български семейства“, изтъкна Красимир Ципов.

Според Кристиян Вигенин от БСП качеството на един доклад се определя не от неговата обширност, а с акцентите и политиките, които извежда.

„В този доклад няма такива. Той е небалансиран, защото в него има теми, по които има ненужни детайли, а най-общи констатации по теми, които имат пряко отношение към националната сигурност”, каза Вигенин. Той добави, че липсата на акценти показва, че докладът е едно най-общо отчетничество, а липсата на препоръки го прави до голяма степен безсмислен.

Вигенин коментира, че един от ключовите въпроси, които застрашават националната сигурност на България – задълбочаващото се социално разделение в страната, не е показан достатъчно.