ВИЦ НА ДЕНЯ

Защо пред ТЕЛК няма никой?
Щото куцо, кьораво и сакато се е юрнало да става кмет или общински съветник!

От Фейсбук страницата на Светльо Витков