Мария Габриел: Изкуственият интелект може да е в полза, когато е контролиран от човека

Снимка: Пресофис на Мария Габриел

Вярвам в голямата сила на образованието. И винаги се застъпвам за необходимостта от доближаване на образованието до новите изисквания на пазара на труда, на цифровата ера. Най-добрите инвестиции в  бъдещето са инвестициите в хората. Едва ли има съмнения в това. Уменията и образованието са двигател на конкурентоспособността и иновациите на Европа. Образованието, уменията, научните изследвания може би за първи път са поставени толкова високо в европейския дневен ред и на следващата Европейска комисия. Пред нас е предизвикателството да ги изпълним със съдържание, с нови резултати и по-иновативни решения. Това заяви българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на XV Национална конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“, организирана от ICT Media.

Тя наблегна, че образователните системи и училища в Европа имат нужда от подкрепа, за да се адаптират към новите реалности, и очерта едни от най-важните действия на Европейската комисия в тази посока.

През 2018 г. беше приет План за действие в областта на цифровото образование. Догодина се предвижда той да бъде актуализиран и допълнен с нови цели.  Мария Габриел поздрави Министерството на образованието и науката за издигането на цифровото образование като приоритет, подчертавайки положителните промени в резултат на инвестициите за оборудване на класните стаи, за въвеждане на нови технологии, за обучение на учителите.

„Учителите, училищните ръководители, учениците и родителите трябва да бъдат в основата на всяка реформа в образованието, за да може тя да бъде успешна.  Процесът на сътрудничество между образователните институции и технологичните дружествата също е от ключово значение.  Европейският план за действие в областта на цифровото образование вече дава резултати в държавите членки“, отбеляза комисарят.

Мария Габриел определи свързаността в училищата като предварително условие за предприемане на каквито и да е усилия за е-Образование. Скорошно проучване за използването на ИКТ в училищата показва, че има значителни разлики в дела на учениците, които учат в училища с високоскоростен интернет.  По-малко от 10% от учениците в селата или малките градове имат достъп до високоскоростен интернет в училище. Европейската комисия планира нов  инструмент за финансиране на свързаността на училищата в рамките на програмния период 2021—2027 г.

Друга от водещите инициативи е Европейската седмица на програмирането. Българският еврокомисар информира, че тазгодишното седмо издание е счупило всички рекорди с повече от 67 000 регистрирани събития в Европа и извън ЕС. Нейната амбиция е до края на 2020 г. поне 50% от всички европейски училища да се включат в инициативата. По думите й, подпомагането на един учител да използва компютърни програми и устройства в преподаването има много по-голямо въздействие от предоставянето на таблет на всеки ученик в класа.

Мария Габриел сподели и за бъдеща инициатива по Хоризонт Европа – т.нар. инициатива за наставничество. „Идеята е да се развият мрежи от дигитално напреднали училища, които да наставляват по-малките, създавайки по този начин кръг на наставничество. В рамките на програма Хоризонт Европа съвсем скоро ще бъде отворена покана и се надявам българските училища да се включат активно в тази инициатива“, заяви комисарят. В следващите месеци ще стартира и проект Girls4STEM, чиято цел е да засили интереса на момичетата към науката, технологиите, инженерството и математиката.

Тя обърна специално внимание и на потенциала на изкуствения интелект в образованието. Той може да подкрепи качествено и приобщаващо образование, но също така да създаде разлика в уменията, с която образователните системи трябва да се справят. ЕК и държавите-членки разработиха наскоро координиран план за развитие на изкуствения интелект, а планираните мерки варират от създаването на специална магистърска програма за изкуствен интелект до обучения на работното място и стажове за млади хора.

По отношение на бъдещите програми, свързани с образование, Мария Габриел привлече вниманието върху Еразъм+. Тя смята да предложи в рамките на програмата учредяване на награда за иновативен учител, по-голям виртуален обмен, повече  мобилност за класове и учители.

„Цифровото образование днес е важна част от всяка национална стратегия за образование. Всички държави-членки са изправени пред едни и същи предизвикателства. Нуждаем се от адаптиране на учебните програми, отваряне на училищата и укрепване на връзката между образованието и пазара на труда. Съпътстващите мерки, било то в Хоризонт Европа, Еразъм или Творческа Европа, ни позволяват да постигнем напредък в образованието, включително цифровото образование в цяла Европа. Вярвам, че България ще се възползва максимално от тези програми в полза на образованието“, заключи комисарят за цифровата икономика и общество Мария Габриел.