Годината започва с отчетен най-малък брой безработни от 2004 г.

Снимка: pixabay.com

Регистрираните безработни през изминалия януари са с близо 4 000 по-малко от отчетените през първия месец на предходната 2019 г.

И тази година започва с отчетен най-малък брой безработни в статистиката на Агенцията по заетостта от 2004 година насам, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Общият брой на безработните в бюрата по труда през януари тази година е 205 324, като спрямо същия месец през 2019 г. регистрираните са с 3 984 по-малко (с 1,9 на сто).

Равнището на регистрирана безработица в страната от 6.3 на сто отчита през януари Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава спад от 0.1 процента.

Съществено намаление се отчита и в броя и относителния дял на регистрираните безработни младежи до 29 г., които през януари 2020 г. са 25 185, с 3 615 по-малко от същия месец на предходната година.

Продължително безработните, т.е. с престой над 1 година в регистъра на Агенцията по заетостта, също намаляват съществено, с близо 8 700 лица и 16,1 процента. Позитивно изменение се наблюдава и при хората с намалена работоспособност, които спрямо предходния януари намаляват с 16,5 на сто (2 406 лица) и през януари 2020 г. в бюрата по труда са регистрирани общо 12 146 хора с увреждания.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през първия месец на годината са се регистрирали 33 708 безработни . В отговор на увеличеното търсене на кадри Агенцията по заетостта все повече привлича заети, учащи и пенсионери, за да разшири обхвата на предлаганите на работодателите кандидати за работа. Нови 805 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа чрез бюрата по труда, се посочва в съобщението.

Агенцията по заетостта продължава да разнообразява инструментариума си за привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора. Чрез изнесените извън офисите услуги на Агенцията по заетостта в отдалечени населени места, райони с компактно население, учебни заведения и други публични места и организации само през януари за търсене на работа чрез бюрата по труда са активирани над 3 100 души.

Постъпилите на работа безработни през януари са 16 008, като 96.5 процента от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните на Агенцията по заетостта. От началото на 2020 г. други 413 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.

Със средства от държавния бюджет е осигурена заетостта през януари на над 5 100 безработни , като работа на субсидирани работни места са започнали 557 души от рисковите групи – 53 по програми и мерки за обучение и заетост и 504 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 14 473, като 76.5 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31.9 процента), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.3 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (10.9 на сто), държавното управление (10.7 на сто), административните и спомагателните дейности (9.2 на сто).

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.