Галъп инт.: Страхът от коронавируса у нас намалява, тревогата остава

Галъп инт.

Въпреки че за вече близо шест месеца медиите успяха да направят коронавируса малко по-ясен и познат, страховете от зараза по света остават високи; хората по земното кълбо като цяло продължават да изразяват широка подкрепа за своите правителства, макар и не на нивата, регистрирани в началото на кризата; същевременно, общественото мнение е разделено по въпроса дали животът ще се върне към нормалното през 2021 г.

Това са някои от изводите от третата вълна на глобално изследване, проведено от водещата световна асоциация „Галъп интернешънъл“ – в 19 държави, включително САЩ, Русия, Великобритания, Индия, Италия, Япония и др. Първата вълна беше през март, а втората през април. Повече информация на www.gallup-international.com.

Страхът от зараза с коронавирус остава висок по света, но се откриват и някои симптоми на намаляване. Въпреки че в САЩ, Великобритания и Италия са регистрирани 40% от всички смъртни случаи в световен мащаб, кривата на заразата в тези държави вече е под контрол и забраните за движение се отменят. Все пак, шокът остава на високи нива – 71%, 70%, и 79% съответно сa страхуващите се, че те или член на тяхното семейство може да се заразят с Ковид-19. Сред всичките изследвани 19 държави 67% от респондентите се страхуват от заразяване, а 30% не изпитват страх.

Две държави, в които заразата изглежда расте, например, са Филипините и Индия – това са и двете държави, които показват най-високи нива на страх: съответно 53% и 49% силно се опасяват, че те или член на тяхното семейство може да се заразят с коронавирус.

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Страхувам се, че аз или член на моето семейство може да се заразим с коронавирус“

Отговори Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Несъгласен Не знам/отказ
Австрия 10 32 35 20 2
Босна и Херцеговина 21 42 25 9 3
България 30 21 19 29 1
Грузия 16 44 27 13 0
Индия 49 30 12 7 2
Италия 27 52 14 5 2
Казахстан 23 23 16 34 4
Малайзия 26 43 19 11 0
Молдова 23 35 19 18 4
Обединеното кралство 19 51 17 6 7
Пакистан 45 19 7 28 1
Република Корея 35 51 12 2 0
Русия 30 43 15 6 6
САЩ 27 44 17 9 3
Северна Македония 45 32 13 10 0
Филипините 53 31 10 3 3
Хонконг 27 53 14 4 2
Швейцария 17 33 29 18 4
Япония 12 49 17 6 17

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Страхувам се, че аз или член на моето семейство може да се заразим с коронавирус“

Отговори Вълна 1 – Краят на март Вълна 2 – Началото на април Вълна 3 – Началото на юни
Австрия 64 70 42
Босна и Херцеговина 58 0 63
България 62 69 51
Грузия 0 0 60
Индия 71 70 79
Италия 90 81 79
Казахстан 53 58 46
Малайзия 59 68 69
Молдова 0 0 58
Обединеното кралство 78 0 70
Пакистан 61 60 64
Република Корея 87 90 86
Русия 68 63 73
САЩ 52 77 71
Северна Македония 63 0 77
Филипините 82 89 84
Хонконг 0 0 80
Швейцария 48 61 50
Япония 52 64 61

54% в изследваните държави не намират заплахата от вируса за преувеличена, а 41% са на противоположното мнение. Възприятията, че заплахата е преувеличена са най-силно изразени в Босна и Херцеговина (66%), Казахстан (61%), България (59%) и Молдова (58%).

За сравнение, само 15% от запитаните в Южна Корея (която скоро преживя пандемията SARS) вярват, че заплахата от коронавирус е преувеличена.

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Смятам, че заплахата от коронавируса е преувеличена“

Отговори Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам/отказ
Австрия 11 26 35 24 5
Босна и Херцеговина 21 45 26 4 4
България 38 21 13 26 3
Грузия 7 35 45 10 4
Индия 10 25 38 20 6
Италия 6 19 37 34 4
Казахстан 38 23 15 13 10
Малайзия 15 38 33 13 1
Молдова 18 40 22 8 12
Обединеното кралство 4 11 35 43 7
Пакистан 38 18 10 30 4
Република Корея 2 13 47 37 0
Русия 17 28 32 13 9
САЩ 11 23 28 31 6
Северна Македония 14 30 32 18 6
Филипините 16 32 33 14 5
Хонконг 4 17 54 23 2
Швейцария 11 20 33 30 5
Япония 4 14 41 29 12

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Смятам, че заплахата от коронавируса е преувеличена“

Отговори Вълна 1 – Краят на март Вълна 2 – Началото на април Вълна 3 – Началото на юни
Австрия 21 23 37
Босна и Херцеговина 73 0 66
България 72 55 59
Грузия 0 0 42
Индия 51 22 35
Италия 29 24 25
Казахстан 60 46 61
Малайзия 60 51 53
Молдова 0 0 58
Обединеното кралство 26 0 15
Пакистан 62 62 56
Република Корея 32 17 15
Русия 54 45 45
САЩ 55 23 34
Северна Македония 73 0 44
Филипините 59 50 48
Хонконг 0 0 21
Швейцария 54 27 31
Япония 34 11 18

Подкрепата за работата на правителствата по овладяването на кризата остава висока – 63% одобряват, 34% не одобряват начина, по който техните правителства се справят със ситуацията. Все пак, наблюдават се и някои значителни промени в сравнение с първата вълна на глобално проучване по темата в началото на кризата.

В държави като Република Южна Корея, Малайзия и Швейцария подкрепата за начина, по който правителствата се справят, изглежда дори расте. В Казахстан и България стойностите, достигнати в периода между март и април, остават и днес.

В същото време, в Япония (33%), Босна и Херцеговина (36%) и Великобритания (38%) се регистрират значително по-ниски нива на одобрение за работата на правителството спрямо предходните вълни на изследване. А какво е отношението към работата на президента Тръмп? 40% в САЩ продължават да я одобряват, а 55% не одобряват.

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Смятам, че правителството се справя добре с коронавируса“

Отговори Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам/отказ
Австрия 25 50 17 6 3
Босна и Херцеговина 3 32 32 28 5
България 50 27 10 11 2
Грузия 47 47 5 1 0
Индия 34 42 15 7 3
Италия 10 45 25 14 6
Казахстан 44 31 9 10 6
Малайзия 54 40 5 1 0
Молдова 9 33 31 17 10
Обединеното кралство 5 33 27 29 6
Пакистан 40 27 7 20 5
Република Корея 35 50 10 5 0
Русия 8 37 24 21 9
САЩ 11 29 26 29 5
Северна Македония 12 36 26 21 5
Филипините 12 47 29 7 5
Хонконг 7 40 27 22 3
Швейцария 28 48 15 5 4
Япония 4 30 35 17 15

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Смятам, че правителството се справя добре с коронавируса“

Отговори Вълна 1 – Краят на март Вълна 2 – Началото на април Вълна 3 – Началото на юни
Австрия 88 86 75
Босна и Херцеговина 60 0 35
България 60 77 77
Грузия 0 0 94
Индия 83 91 76
Италия 72 64 55
Казахстан 62 73 75
Малайзия 77 91 94
Молдова 0 0 42
Обединеното кралство 49 0 38
Пакистан 60 82 67
Република Корея 74 75 85
Русия 49 50 45
САЩ 42 48 40
Северна Македония 65 0 48
Филипините 70 80 59
Хонконг 0 0 47
Швейцария 62 72 76
Япония 23 19 34

Одобрението за правителствата по света е повлияно отчасти от възприятията за това дали вирусът е под контрол. Тук глобалното мнение е разделено – 44% казват, че ситуацията вече е под контрол, а 49% – че още не е. Но има поразителна разлика във възприятията в различните държави по света – от 15% от японците, които мислят, че вирусът е под контрол, до цели 95% от запитаните в Грузия.

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Смятам, че пандемията от коронавирус вече е под контрол“

Отговори Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам/отказ
Австрия 13 40 33 5 8
Босна и Херцеговина 8 46 26 9 11
България 46 26 12 12 4
Грузия 37 58 3 1 1
Индия 8 20 43 25 4
Италия 7 42 37 5 8
Казахстан 44 27 11 9 8
Молдова 14 38 29 12 8
Пакистан 26 23 12 33 7
Обединеното кралство 3 23 42 21 11
САЩ 7 21 37 27 8
Северна Македония 8 29 33 24 7
Република Корея 2 19 54 24 1
Русия 6 34 35 12 13
Филипините 7 26 49 14 5
Хонконг 3 22 57 15 4
Швейцария 12 29 42 11 6
Япония 2 13 44 27 13

Една тема, по която мнозинствата в повечето държави са единодушни, е финансовото влияние на кризата. В 14 от 19 изследвани държави, мнозинството казва, че доходите на домакинството им са намалели. Семействата във Филипините (88% признаващи обедняване) и Пакистан (87%) са най-притеснени.

Съгласен/сна ли сте или не сте съгласен/сна със следното твърдение: „Доходът на домакинството ми е намалял от началото на Ковид-19 кризата“

Отговори Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам/отказ
Австрия 16 22 28 32 2
Босна и Херцеговина 42 31 15 7 4
България 41 10 5 43 1
Грузия 35 40 20 6 0
Индия 67 22 7 3 1
Италия 21 43 25 8 3
Казахстан 63 14 7 15 2
Малайзия 35 42 19 4 1
Молдова 31 40 16 8 5
Обединеното кралство 16 24 35 22 3
Пакистан 79 9 3 8 1
Република Корея 22 47 23 7 1
Русия 30 34 24 8 5
САЩ 19 27 29 17 8
Северна Македония 25 28 24 21 2
Филипините 56 32 8 2 1
Хонконг 13 46 31 7 3
Швейцария 17 19 28 31 4
Япония 12 27 36 13 11

А какви са вижданията за бъдещето? Няма ясно изразени очаквания за връщането на живота към нормалността. Повече от двама от всеки пет (41%) запитани вярват, че до края на годината животът ще се завърне към нормалния си ход, а 47% не са съгласни. Хората в Казахстан (65%), България (61%), Малайзия (60%) и Пакистан (59%) са по-големи оптимисти в това отношение, докато три от членките на Г7 – Япония (11%), САЩ (28%) и Великобритания (20%) изглеждат най-загрижени.

Очаквате ли до края на годината животът в България като цяло да се върне повече или по-малко към нормалния си ход или по-скоро не очаквате да се нормализира в този срок?

Отговор Ще се нормализира до края на годината Няма да се нормализира до края на годината Не знам/не мога да преценя/Отказ
Австрия 32 61 7
Босна и Херцеговина 44 44 12
България 61 35 4
Грузия 63 32 6
Индия 41 36 22
Италия 31 59 10
Казахстан 65 27 9
Малайзия 60 39 1
Молдова 46 35 18
Обединеното кралство 20 68 12
Пакистан 59 29 12
Република Корея 26 69 5
Русия 37 47 16
САЩ 28 57 15
Северна Македония 46 45 9
Филипините 45 39 16
Хонконг 41 39 20
Швейцария 33 61 6
Япония 11 71 18

Кънчо Стойчев, президент на световната асоциация „Галъп интернешънъл“:

Кънчо Стойчев

„Няма съмнение, че в глобален мащаб връщането към нормалността започна без провъзгласеното „ново нормално“. Хората са по улиците, магазините са отворени, самолетите са в небето и границите се преминават, макар и не всички. Новият стар вирус още не си е отишъл и в известен смисъл никога няма да си отиде, тъй като вирусите са част от живота на нашата планета. Мнозина смятат, че надценихме опасността и така причинихме много повече щети (включително и загуби на живот) в сравнение със самата болест. Години ще изминат докато разберем защо, години ще изминат, докато се възстановим. Нещо ново се случва не в нашите тела, а в нашите глави, и то много наподобява нова религия – нов егалитарен култ“.

Къде е България

Част от данните за България от текущата вълна на изследване вече бяха обявени преди време в  последната публикация на „Галъп интернешънъл“. У нас страхът от коронавируса постепенно намалява от април насам. Но тревогата още е тук, а данните у нас са регистрирани преди ескалацията на случаите от последните седмици.

В началото на юни за мнозинството от българите ситуацията с коронавируса вече е под контрол. Данните за разпространението на заразата в последните седмици обаче са силно динамични и са възможни промени и в усещанията за тревога и контрол над ситуацията, които ще бъдат установени и анализирани в следващите вълни на проучвания на „Галъп интернешънъл“.

В същото време българите са убедени, че отговорността за решенията относно здравето е лична (84%), а не на държавата (10% са склонни да прехвърлят отговорността на държавата). В последните седмици след отпадането на редици мерки у нас и в много държави по света тази отговорност бе поставена на тест.

В крайна сметка кой според Вас е отговорен за решенията относно Вашето здраве – правителството или Вие самия/самата?

Възможни са минимални отклонения заради закръгляване

Отговор Правителството Аз самия/самата Не знам/отказ
Австрия 10 86 4
Босна и Херцеговина 10 86 3
България 10 84 7
Грузия 18 79 3
Индия 8 89 3
Италия 33 56 11
Казахстан 8 90 2
Малайзия 22 77 1
Молдова 13 79 8
Обединеното кралство 12 82 7
Пакистан 24 73 3
Република Корея 10 86 4
Русия 11 79 9
САЩ 14 76 10
Северна Македония 14 84 2
Филипините 9 88 3
Хонконг 13 73 14
Швейцария 11 83 5
Япония 10 71 19

Подкрепата за правителството във връзка със ситуацията около пандемията остава стабилна и се запазва на нивата, регистрирани в най-тревожния период за нашето общество (през април) – от 77%, както съобщихме преди седмици. Тенденцията за силна подкрепа към правителството по отношение на ситуацията с коронавируса е обща за повечето държави, участвали в изследването. Както неведнъж беше отбелязано в изследванията на „Галъп интернешънъл“, пандемията допринесе със значителен ситуационен „бонус“ в доверието към правителствата почти навсякъде по света.

Както беше посочено по-горе, българите изглежда са сред най-силно убедените, че заплахата от коронавируса е преувеличена. 59% от запитаните у нас смятат така. Съмнението в сериозността на заплахата все пак намалява през последните месеци, но въпреки това България е сред водещите в това отношение.

Българското общество е сред тези, които в най-голяма степен очакват или по-скоро се надяват за нормализация на живота до края на годината – 61% от запитаните. До голяма степен това би могло да се свърже и с икономическия ефект на пандемията, който е усетен в доходите на една втора от домакинствата у нас.

Методология:

В глобален мащаб са интервюирани близо 19 000 пълнолетни души. Във всяка от държавите изследването е проведено онлайн, по телефон или по метода CAPI сред представителна извадка от мъже и жени през юни 2020 г. Абсолютна максимална грешка е 3-5% при 95% доверителен интервал. Детайли за методологията са представени в таблицата по-долу.

За световната асоциация “Галъп интернешънъл“

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение.

За повече от седем десетилетия членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин. „Галъп интернешънъл“ има около 50 членове и провежда изследвания в над 100 страни.

За повече информация:

Кънчо Стойчев (София), +359 88 8611025

Джони Хийлд (Лондон), +44 7973 600308

За подробности за световната асоциация: www.gallup-international.com

Участници в третата вълна на изследването за Коронавируса на световната асоциация „Галъп интернешънъл”

(Членове и партньори на световната асоциация „Галъп интернешънъл“ по азбучен ред)

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.