Рязък скок на лошите кредити през ноември

БНБ: Цветан Василев и Оманският фонд предлагат как да се спаси КТБ
снимка: Пламен Трифонов

 

Инвестор.бг

През ноември делът на лошите и преструктурирани кредити* от общия кредитен портфейл на банките (без овърдрафтите) нараства до 24,8%.

Това е най-високото ниво за последните близо шест години. В относително изражение показателят се влошава за четвърти пореден месец, но се понижава в абсолютно изражение.

Нарастването на дела на лошите заеми от 23%, колкото бе през октомври, се дължи на фирмените кредити и на факта, че Българска народна банка (БНБ) изключва от паричната статистика кредитния портфейл на останалата без лиценз Корпоративна търговска банка (КТБ), чийто фокус бяха именно фирмените заеми.

От данните на БНБ може да стигнем до едно любопитно приближение за дела на лошите и преструктурирани фирмени кредити в КТБ. Ако приемем, че цялото намаление спрямо октомври при всички фирмени заеми (с 4,981 млрд. по-малко) и при лошите фирмени заеми (с 438 млн. лв. по-малко), се дължи единствено на изключването на данните за КТБ, то делът на лошите и преструктурирани фирмени кредити във фалиралата банка е бил едва около 9%.

Делът на лошите потребителски кредити в системата през ноември остава без изменение, докато този по жилищните се понижава за пръв път от пет месеца.

Инвестор графика

Графика: Investor.bg, по данни на БНБ

Делът на лошите фирмените кредити расте рязко – от 25,1%, колкото бе през октомври, до 28,9%, показват изчисления на Investor.bg по данни на БНБ. Това е най-високото ниво на показателя от март 2009 г., откакто Investor.bg прави изчисления.
Рязкото повишение се дължи отчасти и на промяната на базата за изчисление поради факта, че БНБ изключва размера на кредитния портфейл на КТБ. Одитът на банката показа, че трябва да бъдат обезценени кредити за над 4,22 млрд. лв.

В резултат на това общата сума на фирмените кредити (без овърдфатите) намалява с 4,98 млрд. лв. до 21,47 млрд. лв., а сумата на лошите фирмени заеми – с 438,2 млн. лв. до 6,197 млрд. лв. Поради по-голямото процентно намаление на знаменателя (който се явява общата сума на фирмените заеми) в сравнение с числителя (сумата на лошите заеми) расте и делът на този вид лоши кредити. За сравнение, през октомври общата сума на фирмените заеми бе 26,45 млрд. лв. при лоши заеми за 6,64 млрд. лв.

Съотношението при лошите потребителски заеми остава 16,3%, а по другите кредити намалява до 28,4%. Делът на лошите жилищните кредити бележи първи спад от юни, като през ноември намалява до 21,6%. Тук отклоненията са по-малки, защото ефектът КТБ е по-силен при фирмените заеми заради профила на банката.

Все пак в абсолютни стойности през ноември лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите) намаляват с 450 млн. лв. на месечна и със 184 млн. лв. на годишна база до 9,528 млрд. лв. Само лошите потребителски кредити намаляват с 1,39 млн. лв. за месец, жилищните – със 7,44 млн. лв, докато фирмените се увеличават с 438,2 млн. лв. спрямо октомври.

Към 30 ноември общата сума на кредитите възлиза на 50,45 млрд. лв., като тя е с 5,533 млрд. лв. по-малка в сравнение с октомври и със 7,4% по-малка спрямо ноември 2013 г. Годишното намаление се дължи на изключването на КТБ от паричната статистика за месеца. За сравнение – без данните за КТБ за ноември 2013 г., кредитите на неправителствения сектор нарастват с 1,1% на годишна база, отчитат от БНБ.

Само размерът на заемите за нефинансови предприятия намалява с 11,5% на годишна база също заради ефекта КТБ и в края на ноември достига 30,975 млрд. лв. при 36,15 млрд. лв. през октомври. Отпуснатите кредити за финансови предприятия се понижават с 0,6% за година до 980 млн. лв.
Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са 18,496 млрд. лв., като намаляват с минималните 0,01 на годишна база. Жилищните кредити на практика също остават без промяна. Те растат едва с 18 млн. лв. за месец и с 0,01% на годишна база до 8,794 млрд. лв. Само потребителските кредити са за 7,327 млрд. лв., като са с 0,7% повече спрямо ноември миналата година и с 14 млн. лв. повече в сравнение с октомври.

1 Коментар

Коментарите са ограничени.