Синдиците на КТБ предадоха в Търговския регистър списъка с кредиторите на банката

ктб1

 

След известно забавяне синдиците на КТБ предадоха за публикуване в Търговския регистър спикъка с т.нар. кредитори на КТБ.

Това са хора и фирми, към които банката има задължения. Най-големият кредитор е Фондът за гарантиране на влоговете, който започна да изплаща гарантираните средства през декември, като се наложи да бъде попълнен с допълнителен заем. Към края на миналата седмица са изплатени 3 647 200 000 лева. Но сред кредиторите са и всички, които имаха депозити над 196 000 лева и не си ги получиха.

Ето и официалното съобщение до медиите:

Днес, 17 август 2015 г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност, синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), заявиха за публикуване в Търговския регистър списъка на приетите вземания към банката.
Съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност списъкът включва имената на кредиторите, основанието и размера, с който е прието вземането, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането. Приетите вземания в списъка са подредени по ред на удовлетворяване, а в рамките на реда – по азбучен ред.
Очаванията са в кратък срок списъкът да бъде качен на интернет страницата на Търговския регистър, където той ще е на разположение за проверка по партидата на КТБ АД (н) – ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”.

Подробно описание на стъпките, които трябва да предприемете, за да достигнете до мястото в Търговския регистър, където списъкът на приетите вземания към КТБ АД (н) ще бъде публикуван, можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел ”Въпроси и отговори”.

Напомняме, че след като бъде оповестен списъкът, ще започне да тече 14-дневен срок на обжалване на решението на синдиците. При подадена жалба те ще имат 7-дневен срок за отговор. Ако кредиторът не е удовлетворен и от него, може да го обжалва пред съда.

Според Фонда за гарантиране на влоговете към края на миналата седмица са изплатени 3 647 200 000 лева.