Почти никой работещ беден няма да си върне данъка за 2014 година

Парадоксът е, че данъкоплатците, които са получили социални помощ от държавата именно, защото са с ниски доходи, няма да могат да ползват законовите облекчения

Данъчни затруднения

Катя Крънчева, счетоводна кантора K&K Accounting

Въведеното за миналата година облекчение, според което работещите бедни трябваше да могат да си върнат платения от тях данък, на практика няма да може да се използва от по-голямата част български граждани, работещи на минималната заплата.

Облекчението дава право на работещите, които са получили доходи, непревишаващи 12 минимални работни заплати годишно, тоест 4080 лева за 2014 година, да си възстановят платения от тях данък.

До тук обаче с добрите намерения, защото като основно правило в закона е заложено изискването доходите на ползващия облекчението да бъдат само от трудов договор. Например ако лицето е получило дори само 10 лева по граждански договор през годината, то няма да има право да възстанови платения от него данък, независимо че общият му годишен доход не превишава 4080 лева за 2014 година. Лицето няма да има право да си възстанови данъка, ако получи какъвто и да е друг доход, различен от трудов договор, независимо от минималните си доходи.

Нещо повече, оказва се, че когато лицето е придобило и необлагаеми доходи, то също не може да си възстанови платения от него данък. По този начин облекчението няма да може да се полза, ако лицето е получило през годината например:

Помощи за дете (детски)
Каквито и да е помощи или добавки от социално подпомагане
Обезщетение при безработица
Обезщетение за временна неработоспособност (болнични или майчински)
Лихва от банкова сметка (дори и сумата да е в размер на 0.01 лв)

Последното на практика изключва всички лица, които получават своята заплата по банкова сметка, защото банката ще начисли все някаква минимална лихва.

Парадоксът е, че данъкоплатците, които са получили социални помощ от държавата именно, защото са бедни, няма да могат да ползват данъчното облекчение.

В Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 година, публикуван на страницата на НАП, специално е записано:

„Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, НЕ МОЖЕ да се ползва в случаите, когато през данъчната година, освен доходи от трудови правоотношения, лицето е придобило необлагаеми доходи (пенсии, стипендии, печалби от хазартни игри, доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, и др.).”

Ако пък лицата са получили ваучери за храна, командировъчни пари, работно облекло или предпазна храна, както и възнаграждения за нощен труд или извънреден труд, и заради тези суми годишния им доход за 2014 година превишава 4080 лева, то също няма да могат да ползват облекчението.

От НАП са категорични, че не тълкуват разширително нормативните текстове за ползване на облекчението, тъй като такива са законовите формулировки по предложение на БСП. Текстовете бяха гласувани и приети от депутатите на БСП, ДПС и Атака в 42-рото Народно събрание.

Облекчението важи само за доходите през 2014 г., тъй като бе отменено с промените в данъчните закони за 2015 г. от ГЕРБ и Реформаторския блок.

В крайна сметка, наличието на ограничения при ползването на облекчението ще натовари Националната агенция за приходите, която ще трябва да събира допълнителна информация за всеки, който е пожелал да ползва облекчението. Колебаещите се дали отговарят на условията могат да се консултират на информационния телефон на НАП 070018700.

Администрирането също е усложнено. Желаещите да ползват облекчението имат допълнително задължение да подават специална декларация в НАП, а накрая по-вероятно е да се окаже, че данъкът няма да бъде възстановен.

www.kik.bg