Доклад на Световната банка: От 2007 г. до 2014 г. бюджетът на съдебната власт постоянно се увеличава

Само четири държави харчат повече от България за съдебната система по отношение на БВП на глава от населението – Босна, Черна гора, Сърбия и Обединеното Кралство-Северна Ирландия

вниж

Съдебната система може да си осигури финансиране, но и чрез вътрешно преструктуриране. През последните години непрекъснато расте броят на съдиите и те са изключително много. Само четири държави харчат повече от България за съдебната система по отношение на БВП на глава от населението – Босна, Черна гора, Сърбия и Обединеното Кралство-Северна Ирландия.

Това пише в доклад на Световната банка за функционирането на съдебната система у нас от 2008 г. до 2014 г., цитиран от „Дневник“. Документът беше публикуван на сайта на Министерството на правосъдието, а резюмето му беше разпечатано и предоставено на депутатите от правната комисия, които обсъждаха и приеха бюджетът на съдебната власт, предложен от правителството.

Световната банка препоръчва кадровият орган на Темида и министерствата на правосъдието и финансите да постигнат споразумение за средносрочна стратегия за финансиране на съдебната власт:

„Такова споразумение може да се основава на план за преструктуриране на съдебната система, който води до по-ефективна система на съдилищата с по-справедливо разпределение на работната натовареност (чрез пренасочване на съдии, консолидиране на съдилища и свиването на съдебни и щатни длъжности, когато това е необходимо), които могат да бъдат изцяло финансирани, без да се прибягва всяка година до дебати и несигурност, свързана с допълнителните бюджетни искания.“

В доклада се посочва, че България получава „голяма по мащаб“ помощ за укрепване на върховенството на закона от Европейския съюз и други международни организации.В резултат, годишното разпределение на бюджета може да е било по-високо от това, което би било иначe.

В сравнение с други държави-членки на Съвета на Европа България изглежда доста добре при разглеждане на параметрите процент на приключени дела и продължителност на разглеждане на дело, пишат още експертите.

През последните седем години – от 2007 г. до 2014 г. бюджетът на съдебната власт постоянно се увеличава, а в същото време разходите в съдебната система са били по-високи от първоначално одобрения бюджет през всички години. Освен през 2009 г., когато функцията по разследване е прехвърлена от съдилищата в полицията, отбелязват още експертите.

В годините между 2008 година и 2010 година се увеличават и делата, отчитат от Световната банка. Спад се забелязва след 2011 година. „Ако тези числа на натовареност с дела се сравнят с нарастването на броя на професионалните съдии на 100 000 жители на 31.3 през 2015 г., виждаме, че броят на съдиите в България е нараствал, въпреки намаляване на населението и намаляването на броя на входящите дела.

Този анализ може да се използва в подкрепа на замразяването на броя на щатните съдийски длъжности и пренасочване на съществуващите работещи съдии
въз основа на разпределението на натовареността с дела“, отбелязват в доклада. От 29-те окръжни съдилища, в 13 натовареността е много ниска – по-малко от 10 дела на месец. Има и шест районни съдилища, където делата са под 20 на месец на един съдия. Предложението е една част от съдиите да бъдат пренасочени към силно натоварените окръжни и районни съдилища.
При обсъждането на бюджета за следващата година в правната комисия в парламента всички  – представители на изпълнителната и съдебната власт – се обединиха около тезата, че е необходимо прекрояване на съдебната карта. Парите за системата за 2016 година по проекта на министерството на финансите са с близо 50 млн. лв. повече – 518 млн. лв. Първоначално искането на ВСС беше за още 40 млн. лв.“Никога досега не сме били свидетели на такова доближаване между исканото от ВСС и предлаганото от правителството. Това се случва не заради усилията на изпълнителната власт, а защото виждаме насреща реална готовност да се напраят реформи и да има растеж на качество и ефективност“, подчерта министърът на правосъдието Христо Иванов и призова: „Трябва да спрем да се държим все едно още сме девет милиона и имаме петрол. Трябва да се случи оптимизация“

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов очерта разписаните средносрочни и дългосрочни мерки за промяна на бюджета на съдебната власт, чрез които ще се постигне по-голяма ефективност и отчетност. Тези мерки са били представени на финансовия министър Владислав Горанов при срещата им преди няколко седмици.

„България не е същата като преди 20 дгодини и не може да се поддържа тежка и тромава съдебна система Идеята е съдебната система да се направи по-ефективна, а не просто да се отрежат някакви разходи, обяви Панов, говорейки за прекрояване на съдебната карта.

По тази тема той обяви, че ще е необходима помощ от депутатите.