Калфин подготвя закони за социалното предприемачество

Ще пишат дефиниция за социално предприятие
Ивайло Калфин

Подготвяме законодателство в областта на социалното предприемачество. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на официална церемония, на която бяха връчени Годишните награди на МТСП за социални иновации в подкрепа на социалната икономика.

Министърът допълни, че ще се даде дефиниция за социално предприятие и държавата ще подпомага предприемачите, които ще инвестират в тази област.

„Предвиждаме различни инструменти, с които да подкрепим този вид инициативност”, посочи Ивайло Калфин и допълни, че бизнес моделът на социалното предприемачество е жизнен и устойчив.

„В ЕС в доста страни е регламентирано социалното предприемачество, то е бъдещето”, посочи министърът. По думите му, регламентирането на социалното предприемачество у нас ще даде повече видимост и ще насърчи всеки, който има интерес да се занимава със социално предприемачество.

Министър Калфин благодари на социалните партньори и академичните среди, които развиват политика в областта на социалното предприемачество.

Министърът отличи участници в категория „Социална иновация за повишаване на жизненото равнище“.

Ще бъдат връчени и четири допълнителни награди – две специални и две поощрителни, на фирми и сдружения с принос за развитието на социалната икономика у нас. Критериите при оценяването на кандидатите в конкурса са новаторство, решение на значим социален проблем, доказан потенциал за развитие, подобряване на жизнения стандарт и финансова стабилност. Най-важно е уверението за успешното изпълнение на стопански дейности, реализирани предимно от и за хора в риск. Друг съществен критерий е реинвестирането на печалбата за развитие и устойчивост на дейностите.