Няколко въпроса към ДКЕВР, след като стана КЕВР

ДКЕВР

С нетърпение очаквам ДКЕВР, след като стане КЕВР, да вземе да регулира и едни простички неща.

Че могат да свалят правителства и да получават вили по морето от енергийни босове вече видяхме.

Например като комисия за енергийно и водно регулиране бих се радвал КЕВР да урегулира цените и процесите по производството на електроенергия от вода.

Георги Харизеанов

 

 

 

 

Георги Харизанов

В този смисъл имам следните въпроси:

Защо ДКЕВР упорито абдикира от вменените съгласно ЗРВКУ задължения да регулира цените, на които любимите ни ВЕЦ-ове заплащат водата /публичен ресурс/ от която произвеждат и ни продават един скъп и прескъп ток?

Защо ДКЕВР като за начало не урегулира поне отношенията и цените на водата на държавните дружества – ВИК, Язовири и каскади, Напоителни системи?

Вярно ли е, че има изпратени писма до тези дружества да подадат бизнес планове и заявления за защита на цени от ДКЕВР още през 2011-та година, и какво се свърши досега в това отношение?

Защо ДКЕВР позволява към днешна дата директора на ВИК Х в град У да определя сам цената, която монтираната в /нашия/ публичен водопровод турбина да заплаща за преработената вода, от която /пак на нас/ продава ток на преференциални цени?

Защо комисията сама абдикира от Закона за Регулиране на Водоснабдителните и Канализационни Услуги и от изпратените от самата нея предупредителни писма, с които заплашва незаконно работещите към момента в това направление дружества с глоба равна на 20% от прихода им от продажба на вода за последните 5 години, считано от датата на установяване на нарушението?

Ако към 2011-та тази дейност, бидейки нерегулирана, де факто и де юре противоречи на Закона според писмата на самата ДКЕВР, какви мерки предприе въпросната комисия след като към днешна дата нищо не се е променило?

Вярно ли е, че от НЕК са отказали категорично да предоставят на ДКЕВР исканите съгласно закона данни за закачените по водопроводите на публичното дружество „Язовири и каскади“ ВЕЦ-ове?