Световната банка приветства действията на правителството

Румяна Бъчварова

Вицепремиерът Румяна Бъчварова и постоянният представител на Световната банка у нас Тони Томпсън обсъдиха областите, в които международната финансова институция би могла да подкрепи правителството.

В проведената днес среща като приоритетни бяха очертани модернизацията на държавната администрация, електронното управление, образованието и здравеопазването.

При реализирането на сложна реформа като модернизацията на държавната администрация трябва да са налице добри координационни механизми. Това е основното към което гледаме в момента – структуриране и правилно позициониране, изтъкна вицепремиерът Бъчварова. По думите й, дори да бъде изработена впечатляваща стратегия за реформи, ако тя не бъде подкрепена логистично добре, търсеният с нея ефект няма да се получи. Румяна Бъчварова посочи, че това е била целта на определянето на вицепремиери без министерства – да поемат хоризонталната координация на политиките, за да се работи за по-голям интегритет, а не да се фрагментират дейности.

Тони Томпсън отбеляза кооперативността на членовете на правителството по съвместните дейности със Световната банка. „И ние искаме да сме също толкова отзивчиви. България сега е приоритет за нас, ние силно приветстваме действията на правителството в момента“, каза постоянният представител на Банката.

Според Световната банка, ключов момент е увеличаване на доверието на обществото в институциите. Това може да стане като се подобри работата и управлението на администрацията. Експертизата на Световната банка е насочена и към открояване на областите, чрез които може да се постигне по-бърз и приобщаващ растеж.

България е член на организацията и разглежда възможностите оптимално да се възползва от капацитета за техническа и експертна подкрепа на Световната банка при реализирането на приоритетните реформи.