Какво ще гласува служебното правителство утре (дневен ред)

25/04/2017 0

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 26 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ […]

Какво гласува служебното правителство днес (всички решения)

19/04/2017 0

Публикуваме всички решения, които служебното правителство взе на днешното си заседание   ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ ще контролира средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство Контролът на средствата […]

Какво ще решава служебното правителство утре (дневен ред)

18/04/2017 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 19 април, но поради провеждането на първото заседание на 44-тото Народно събрание, ще започне в 14 часа. Предварителният дневен ред е следният:   ПРОЕКТ […]

Какво гласува служебното правителство днес (всички решения)

12/04/2017 0

Публикуваме всички решения, които служебният кабинет взе на днешното си заседание  Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС Министерският съвет прие доклад за изпълнението към 31 март на […]

Какво ще решава служебното правителство утре (дневен ред)

11/04/2017 0

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 12 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ […]

Публикуваха новия проект за интеграция на бежанци

07/04/2017 0

  На Портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проектът на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна […]

Какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

05/04/2017 0

Публикуваме всички решения, които служебното правителство взе на днешното си заседание    Одобрено е прогнозно разпределение на разходите за Българското председателство на Съвета на ЕС Правителството одобри прогнозно разпределение на разходите за подготовката и провеждането […]

Какво ще решава служебното правителство утре (дневен ред)

04/04/2017 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 5 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКА И […]

Правителството обсъди временни мерки за защита на района на Калиакра

29/03/2017 0

Министерският съвет разгледа Временни мерки за защита на района на Калиакра, в изпълнение на Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14 на Съда на Европейския съюз. С тях се налага временно ограничаване на дейностите […]

Какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

29/03/2017 0

Публикуваме всички решения, които взе служебното правителство на днешното си редовно заседание   Правителството ще изплати обезщетенията по шест дела срещу България в ЕСПЧ Правителството прие за изпълнение решенията на Европейския съд по правата на […]

1 2 3 61