Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

21/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Център за отдих – Китен“ ЕАД Министерският съвет прие Разпореждане […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

20/08/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 21 август, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОРГАНА, КОЙТО УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

13/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

12/08/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе във вторник, 13 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:       ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

07/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 8/2019г. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 8 за 2019 г., […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

31/07/2019 0

Вижте какво гласува кабинетът на днешното си редовно заседание Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2019г. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2019 г., образувано по искане […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

30/07/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 31 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

24/07/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството предлага на Народното събрание да отпусне държавна парична награда на Стоянка Настева Правителството внася предложение до Народното събрание за отпускане на държавна парична […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

17/07/2019 0

  За ратификация е предложено Рамковото споразумение за промишленото сътрудничество F-16 блок 70 Правителството на Република България прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

16/07/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 17 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВОТО […]

1 2 3 84