Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

15/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

09/10/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание  Правителството предлага проф. д-р Венко Александров да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие Правителството предлага на Президента на Република […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

08/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

02/10/2019 0

Министерство на външните работи и регионалните здравни инспекции в Кърджали, Силистра, Разград и Бургас обявяват стипендиантски позиции Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

01/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 2 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

18/09/2019 0

Публикуваме всички решения, които правителството взе на днешното си редовно заседание    Правителството създава механизъм за национален мониторинг в областта на корупцията, организираната престъпност и правосъдната реформа Министерският съвет прие Постановление за създаване на национален […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

17/09/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 18 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИ­ЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ В БОРБАТА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

11/09/2019 0

Публикуваме всички решения, които правителството взе на днешното си редовно заседание    Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на данни в отворен формат   Правителството прие Доклад за напредъка по изпълнението на […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

10/09/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 11 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

04/09/2019 0

Публикуваме всички решения, които правителството взе на днешното си редовно заседание  Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност […]

1 2 3 85