Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

16/01/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г. Националният план за действие по заетостта през 2019 г. […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет днес (дневен ред)

16/01/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

09/01/2019 1

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. Министерският съвет прие на днешното си заседание Национална програма […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

08/01/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО […]

Вижте какво гласува Министерски съвет на първото си заседание за годината (всички решения)

02/01/2019 0

Публикуваме всички решения, които взе кабинетът на днешното си редовно заседание   Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност Правителството одобри за член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет на първото си заседание за годината (дневен ред)

01/01/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 2 януари, от 10 часа. Публикуваме дневния ред на кабинета:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

12/12/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Правителството одобри План за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2018-2019 г. Министерски съвет одобри Годишен доклад за младежта за 2017 г. и […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

05/12/2018 2

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание    Вицепремиерът Марияна Николова ще председателства НСТС Правителството измени свое решение № 289/2017г. за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

28/11/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Удължава се срокът по извеждане на несъюзните стоки от Свободна зона-Свиленград Правителството удължи срока по извеждане на несъюзните стоки от Свободна зона-Свиленград от […]

1 2 3 78