Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

23/05/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Изтъкнати дейци на културата и изкуствата ще бъдат удостоени с държавни награди Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за удостояване […]

Какво ще решават министрите на заседанието си утре (дневен ред)

22/05/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 23 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

16/05/2018 2

  Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Одобрен е годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме Доклада за състоянието […]

Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

15/05/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

09/05/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание    Одобрено е правителственото становище по конституционно дело 1/2018 Правителството одобри становище по конституционно дело №1 за 2018 г. То е образувано по искане […]

Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

08/05/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №1 […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

02/05/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството прие доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите Министерският съвет прие административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

25/04/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г. Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в […]

Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

24/04/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 25 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В […]

1 2 3 72