Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

11/12/2019 0

Публикуваме всички решения, които Министерски съвет взе на днешното си редовно заседание   По ОПРР се пренасочва допълнителен ресурс за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища Близо 110 млн. лв. от резерва за […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

10/12/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 11 декември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:       ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

04/12/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството прие Национална програма „Цифрова България 2025”  Правителството прие проект на Национална програма „Цифрова България 2025“, както и Пътната карта за нейното изпълнение. Документът […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

03/12/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 декември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“. Внася: министърът […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

30/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе в четвъртък, 31 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОН­НА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

23/10/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Приета е Национална стратегия за адаптация към изменението на климата Правителството одобри Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

22/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 23 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

15/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

09/10/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание  Правителството предлага проф. д-р Венко Александров да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие Правителството предлага на Президента на Република […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

08/10/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 октомври, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ […]

1 2 3 86