Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

03/09/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 септември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

28/08/2019 1

Публикуваме всички решения, които взе кабинетът на днешното си редовно заседание     Удължава се срокът на работа на междуведомствената работна група, анализираща нормативната база относно боеприпасите Правителството измени свое Решение № 849 от 26 […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

21/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Център за отдих – Китен“ ЕАД Министерският съвет прие Разпореждане […]

Вижте какво ще гласува Министерски съвет утре (дневен ред)

20/08/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 21 август, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОРГАНА, КОЙТО УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

13/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

12/08/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе във вторник, 13 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:       ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

07/08/2019 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 8/2019г. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 8 за 2019 г., […]

Вижте какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

31/07/2019 0

Вижте какво гласува кабинетът на днешното си редовно заседание Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 4/2019г. Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 4 за 2019 г., образувано по искане […]

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

30/07/2019 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 31 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО […]

1 2 3 4 85