Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

15/05/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

09/05/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание    Одобрено е правителственото становище по конституционно дело 1/2018 Правителството одобри становище по конституционно дело №1 за 2018 г. То е образувано по искане […]

Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

08/05/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 9 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №1 […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

02/05/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Правителството прие доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите Министерският съвет прие административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

25/04/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание   Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г. Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в […]

Какво ще решава Министерски съвет утре (дневен ред)

24/04/2018 0

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 25 април, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

18/04/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Правителството одобри Годишния доклад за младежта за 2016 г. Повечето млади хора смятат, че са материално задоволени, намират относително лесно работа, но повечето не […]

Какво гласува Министерски съвет днес (всички решения)

11/04/2018 0

Публикуваме всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание    Живот без насилие и деинституционализация са акцентите в Националната програма за закрила на детето за 2018 г. Правителството прие Националната програма за закрила […]

1 2 3 4 5 74