Правителството одобрява първите 15 млн. лв. за санирането

министерски-съвет

На днешното си редовно заседание се очаква кабинетът да одобри допълнителни трансфери по бюджета на МРРБ в размер на почти 15 млн. лв.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Със средствата ще се подпомогне реализирането на проекта за енергийно обновяване на българските домове, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., като държавата ще поеме за своя сметка финансовото съучастие на сдруженията на собствениците в многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в проекта. По този начин те ще са в равнопоставено положение с кандидатстващите по стартиралата този месец Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, предоставяща 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Кабинетът решава за отпускането на държавни парични награди за особени заслуги към нацията

Правителството ще приеме на днешното си заседание наредба, с която се определя редът за предоставяне и изплащане на държавните парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията.

Този документ е ключов за изпълнението на влезлия в сила от 1 януари 2013 г. Закон за награждаване на лица за особени заслуги към държавата и нацията, защото без него не може да бъдат отпускани пожизнени, периодични или еднократни парични награди като израз на признателност за цялостната дейност на личности в различни сфери на обществения живот – култура, наука, спорт, здравеопазване, укрепване и развитие на гражданското общество и за защита на човешките права, борбата с бедствия и аварии и др.

Съгласно разпоредбите на Закона, наредбата е трябвало да бъде приета до средата на 2013 г.

Пожизнените и периодичните държавни парични награди ще се присъждат с решение на Народното събрание, а еднократните – с акт на Министерския съвет.

Размерите им ще се определят ежегодно със закона за държавния бюджет. За 2015 г. техният размер е до 700 лв.(за пожизнените и периодичните) и до 5000 лв. за еднократните.

Димитър Тучков ще бъде назначен за генерален консул на България в Одеса

Правителството ще разгледа на заседанието си предложения до Президента на Република България за извършване на промени във висшия команден състав на Българската армия. Те се налагат от предстоящото освобождаване от военна служба поради навършване на пределна възраст от контраадмирал Георги Мотев, заместник-командващ на СКС, и от бригаден генерал Стефан Петров, началник щаб на СКС.
Очаква се да бъде назначен и нов генерален консул на България в Одеса. Това е Димитър Тучков, който е заемал този пост в периода 2004-2007 г. и притежава богат професионален опит, особено необходим предвид променената обстановка в контекста на кризата в Украйна.