ГЕРБ: Кризата в Украйна трябва да се реши по мирен път

Информационното пространство е „замърсено” от невярна информация за политиката, която България води на Балканите, в отношенията със своите съседи, с партньорите си от НАТО и ЕС, със САЩ и Русия и по повод на конфликта в Украйна

3d6d606c2ed89b238a47a000bc6a7f26(1)

Кризата в Украйна трябва да се реши по мирен път, чрез преговори, спазвайки принципите на териториалната цялост на страната и зачитането на правата на всички украински граждани, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

Това се казва в декларация на ПГ на ГЕРБ, която заместник-председателят на парламентарната комисия по отбрана Валентин Радев изчете в пленарната зала.

Вече е ускорен процесът на издаване на визи на нашите сънародници в Украйна, които смятат, че животът им е заплашен или желаят да дойдат в България. Подготвя се и хуманитарна помощ, се посочва още в декларацията.

С декларацията си ГЕРБ цели да се спре „с нагнетяването на страхове и напрежение у българските граждани“.

През последните седмици информационното пространство е „замърсено” от необективна, противоречива, а често и напълно невярна, че даже и провокативна и пропагандна информация за политиката, която България води на Балканите, в отношенията със своите съседи, с партньорите си от НАТО и ЕС, със САЩ и Русия и по повод на конфликта в Украйна. У нас има политически сили и лидери, които използват подобна информационна среда, за да засилят позициите си, да мобилизират електората си преди местните избори, или имат други неясни цели, посочват още от ГЕРБ в официалното си изявление.

От ГЕРБ заявяват категорично, че Русия не е заплаха за България. Голямата заплаха за страната ни всъщност идва от онези, които разпространяват слухове, че България ще влиза във война с някого или някой се кани да влиза във война с България.

Декларацията на партия ГЕРБ огласява 9 „актуални ИСТИНИ, които българските граждани трябва да знаят“.

Ето и пълният текст на декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от името на ПГ на ПП ГЕРБ

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми колеги народни представители,

През последните седмици информационното пространство е „замърсено” от необективна, противоречива, а често и напълно невярна, че даже и провокативна и пропагандна информация за политиката, която България води на Балканите, в отношенията със своите съседи, с партньорите си от НАТО и ЕС, със САЩ и Русия и по повод на конфликта в Украйна. У нас има политически сили и лидери, които използват подобна информационна среда, за да засилят позициите си, да мобилизират електората си преди местните избори, или имат други неясни цели. И всичко това без да се съобразяват с неоснователните страхове, които събуждат в българските граждани, като внушават несигурност и страх за бъдещето. Това поведение най-често е маскирано зад словестна еквилибристика и се ползва от обяснимата недостатъчна осведоменост на гражданите, предвид спецификата на тази тематика. Така някои политици у нас разбират демокрацията, за жалост!
Със сигурност, за да се чуват тези гласове така силно, освен демокрацията и свободата на словото, отговорност носим и всички ние, които сме по-близо до темите за националната сигурност и общоевропейските и атлантическите ценности, без значение от коя политическа сила сме.
Най-голяма отговорност за това да се чуе истината, е отговорността на ПП ГЕРБ – партията, която за втори път получи доверието на избирателите и която заедно със своите коалиционни партньори пое отговорността за управлението на страната.
Затова днес, ние огласяваме някои актуални ИСТИНИ, които българските граждани трябва да знаят:
1. Първа истина: Три месеца след съставянето на коалиционното правителство, е очевидно, че управлението на страната се стабилизира и България отново се ползва с доверието на международните ни партньори. Одобрени са оперативните програми за следващия програмен период до 2020 г. в размер на над 6 млрд. лева, стабилизирана е банковата система и са предприети първите стъпки към провеждането на реформи в различни сфери на обществения живот. Това са фактите и те би трябвало да радват всички нас.
2. Втора истина: Като страна член Въоръжените сили на Република България са част от Въоръжените сили на НАТО. Следователно, всякакви обвинения и страхове, че военнослужещи и въоръжение на НАТО ще пребивават на територията на страната ни са нонсенс. След ратифицирането на Северноатлантическия договор на 18 март 2004 г. от 39-то НС ние сме част от НАТО. България изгражда въоръжените си сили в съответствие с чл. 3 от този договор, а отбранителната си национална стратегия – като разчита на чл. 5 от договора. Повече от 10 години ние доказваме пред нашите партньори от НАТО, че сме достоен, предвидим съюзник и че споделяме демократичните ценности на Алианса. Това са фактите! Другото е некомпетентност и злоупотреба с истината.
3. Трета истина: Решението за разполагане на Координационни центрове на НАТО в България, Румъния, Полша, Лива, Латвия и Естония е взето още на срещата на върха в Уелс през месец септември 2014 г. Разполагането на такъв Център в България не означава подготовка за война. Той е част от отбранителното планиране и ще подпомага координацията на многонационалната подготовка и провеждането на учения. Оборудването на този център и неговият личен състав не могат да се използват за каквито и да е настъпателни действия. С изграждането на такъв център ние изпълняваме част от нашите задължения за колективна отбрана. Това е стъпка на адаптиране на НАТО към новата среда за сигурност в региона и води пряко до повишаване на колективната сигурност. Това са фактите! Натоварването на този Център с други функции и задачи, чрез политическо говорене и догадки, е спекулация.
4. Четвърта истина: В България съществува и до сега Център на НАТО – Центъра на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, разположен във ВА „Г. С. Раковски”. Мисията му е да обобщава и изучава познанията и опита на страните от Алианса при реакция и превенция на кризи, включващи природни бедствия, индустриални аварии и други. Създаването на този Център започва още по времето на първото правителство на ПП ГЕРБ, подкрепено е и от правителството на тройната коалиция и предстои окончателната му акредитация тази година. Това доказва, че съществуването на Центрове на НАТО не е новост за България и това не бива да изненадва поне нас, политиците, които сме гласували за изграждането им и досега. Това са фактите!
5. Пета истина: Нашата позиция е, че кризата в Украйна трябва да се реши по мирен път, чрез преговори, спазвайки принципите на териториалната цялост на страната и зачитането на правата на всички украински граждани, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност. Въпросът с бесарабските българи е от първостепенна важност за нас и доказателство за това е, че още на 29 януари тази година България предложи и е приет текст от ЕС, в който Украйна е призована да спазва пропорционалност при мобилизацията на различните етноси. Вече е ускорен процесът на издаване на визи на нашите сънародници, които смятат, че животът им е заплашен или желаят да дойдат в България. Подготвя се и хуманитарна помощ. Това са фактите!
6. Шеста истина: Русия не е заплаха за България. Голямата заплаха за страната ни всъщност идва от онези, които разпространяват слухове, че България ще влиза във война с някого или някой се кани да влиза във война с България. България няма никакви намерения да воюва с никого и изгражда изцяло Въоръжените си сили с цел защита и отбрана. Това са фактите!
7. Седма истина: Запазване числеността на БА, но средствата, особено за капиталови разходи в бюджета на МО трябва да нараснат в пъти. Бюджетът на МО за 2015 г. е съставен с разбирането, че тежкото икономическо състояние на държавата трябва да бъде споделено и от МО. Запазена е, обаче, потенциалната възможност за пълното компенсиране на намалението на бюджета от 66 млн. лв. при добро управление, чрез възползване от разрешената по-голяма задължнялост от 56 млн. лв. за 2015 г., както и от над 30 млн. лв. от собствени приходи. Увеличени са капиталовите разходи с 4 млн. лв., като за първи път от години те достигат 6% от бюджета на МО. С това правителството на ПП ГЕРБ подчертава убедеността си, че превъоръжаването на БА няма алтернатива и то трябва да бъде подпомагано, въпреки тежкото финансово състояние на държавата. Трябва да се знае, че за периода 2000-2014 г. България е отделяла средно 2,1% от БВП за МО, далеч повече от редица държави от Алианса. Въпросът е как и колко ефективно са използвани тези средства, така че да се стигне дотам, че днес БА да не притежава желаните оперативни способности, закупените нови вертолети да са без защита, фрегатите да са без необходимото въоръжение, авиацията да е в затруднение и т.н. Това е въпрос, на който трябва да отговарят други партии, а не ПП ГЕРБ! Това са фактите!
8. Осма истина: На основа на Бялата книга за отбраната и ВС на РБ и Плана за развитие на ВС, в периода 2011–2012 г. правителството на ПП ГЕРБ извърши анализ и актуализация на необходимите военновременни формирования и структури, както и на необходимата численост и техника за тяхното окомплектоване. Подобна актуализация не бе правена от 80-те години на миналия век и действаха старите мобилизационни планове от времето на Варшавския договор. На базата на тази актуализация, 42-то НС на 25 октомври 2013 г., със свое решение определи военните формирования и структури за допълване на ВС във военно време и числеността на запаса, която следва да бъде достигната в края на 2014 г. Това решение беше подкрепено от всички парламентарни групи, без изключение. В изпълнение на това Решение на НС, Централното военно окръжие започна поетапно да уведомява водещите се на военен отчет, за тяхното разпределение в съответните с новите военновременни формирования. Това са фактите! Това е рутинна дейност, не се извършва никаква подготовка за мобилизация и подготовка за война, уважаеми колеги, които злоупотребихте с тези страхове на хората.
9. Девета истина: ЗИД на ЗОВС на РБ, внесен в НС се отнася до създаване възможност на български военнослужещи и цивилни служители да заемат длъжности в структура на НАТО на територията на страната в Центъра на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Индентичен ЗИД на ЗОВС на РБ е внесен и от правителството на г-н Орешарски, който Комисията по отбрана в 42-то НС прие единодушно. Днес този текст е на вниманието на 43-то НС. В този смисъл няма нищо ново и изненадващо в тези законодателни промени и всякакви спекулации, цитирам „че предложените промени в ЗОВС на РБ са с цел български военни да служат под чуждо командване”, край на цитата, са злонамерени и неверни. Повече от 10 години български военнослужещи, изпълняват военна служба в международните командвания и щабове на НАТО. В тях наши офицери ръководят военнослужещи от други армии, така както и офицери от други армии ръководят наши военнослужещи. Към момента, например, български офицери заемат над 40 различни командни длъжности в НАТО. Това са фактите!

Уважаеми колеги народни представители,
Всички ние имаме своите политически пристрастия, изразяваме и вярваме в ценностите на своите партии и държим да сме отговорни пред своите избиратели, но когато става дума за национална сигурност, за участието на държавата ни като предвидим и лоялен партньор в процесите за запазване на мира и правовия ред в международните отношения, трябва да се опрем на истината. Истината за решенията, които ние самите сме вземали и за които ние самите сме отговорни.

С тази Декларация от Парламентарната група на ПП ГЕРБ Ви призоваваме, да спрем с нагнетяването на страхове и напрежение у българските граждани! Да бъдем конструктивни и отговорни по въпросите на националната сигурност, защитата на страната и нейното бъдеще.

В условията на предстоящото решаване на сложните въпроси на глобалната политика, свързани със събития, протичащи недалеч от нашите граници с повече разум и диалогичност, Ви призоваваме заедно, да намерим най-добрите решения за България!

Благодаря Ви за вниманието!