Колко уязвима е България, ако Гърция фалира?

Здравите търговски и банкови връзки на страната ни с Атина са неоспорими, но зависимостта е по-ниска, отколкото преди няколко години, отбелязва Ройтерс
Гърция България
Снимка: Ройтерс

Със здравите си търговски и банкови връзки с Гърция България и нейните съседи на Балканския полуостров остават силно уязвими на заплахата от гръцки финансов колапс, въпреки че зависимостта е по-ниска, отколкото преди няколко години, пише Ройтерс.

Въпреки че изглежда, че Атина си е подсигурила удължаване на спасителната програма, опасността от евентуално напускане на еврозоната все още съществува. Налице е и рискът, че гръцките банки, от които изтичат депозити, ще бъдат принудени да се разделят с подразделенията си в чужбина.
Клоновете им са концентрирани на Балканите, където вземанията на гръцките трезори в България възлизат на близо една пета от брутния вътрешен продукт на страната, показват данни на Банката за международни разплащания.

Гръцките банкови активи в Албания, Македония и Сърбия са еквивалентни на близо 18%,16% и 12% от БВП, съответно.

Освен това България насочва 7% от износа си към Гърция, както показва графиката на Ройтерс. Към ноември 2014 г. експортът към южната ни съседка намалява с 6% до 2,6 млрд. лв., а вносът – с 9% до 2,4 млрд. лв., показват последните данни на НСИ. С Гърция е една от малкото държави, с които поддържаме положително търговско салдо.

index

Ръководителят на отдел „Развиващи се пазари“ в германската банка Commerzbank Симон Кихано Евънс поставя въпроса за ефектите от отлива на депозити в Гърция върху поведението на вложителите в същите банки, но в различни страни.

В България Обединена българска банка, Пиреос Банк и Алфа Банк са 100% собственост на гръцките банки майки, докато гръцкият капитал в Пощенска банка се оценява на 54,2%. Четири румънски и три албански банки също са контролирани от гръцки банки майки.

„Гръцките банки у нас са достатъчно изолирани от незабавно влияние от това, което се случва в Гърция“, коментира главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян въздействието на кризата в Гърция върху банковия сектор. Той заяви, че гръцките банки попадат под родните регулации, въпреки че капиталът им е гръцки.

Анализаторът в Commerzbank поставя въпроса и за финансирането от банката майка. „Това ще бъде ли възможно или месните власти ще трябва да се намесят, за да  рекапитализират тези банки?“, пита Евънс.

Разликата между кредитите и депозитите може да бъде около 5% от БВП на България, ако гръцките банки спрат да финансират поделенията си, изчислява Bank of America/Merrill Lynch. Разликата в Румъния и Сърбия е 2 на сто.

Положително е, че връзките са по-слаби в сравнение с преди. Данните на Bank of America/Merrill Lynch показват още, че през 2012 г. разликата между кредитите и депозитите е била 8% у нас при 6% в другите две държави.

Делът на гръцките банкови активи в България бе близо 30% от БВП през 2011 г., докато в Сърбия съотношението бе близо 20 на сто, сочат още данните на Банката за международни разплащания.

Изчисленията на Investor.bg разкриват, че към края на 2014 г. делът на гръцките банки в общата сума на активите на българската банкова система се понижава до 23% от 24,6% преди година.
Темпът на прираст на печалбата на четирите търговски банки с гръцки капитали у нас през 2014 г. е по-слаб в сравнение със средния за системата. Миналата година ОББ, Пиреос, Алфа Банк и Юробанк спечелиха общо 54,1 млн. лв., което е с 19% повече спрямо 2013 г.

Финансови резултати на гръцките банки в България през 2014 г. (в хил. лв.)

Таблица
Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ

 

От Инвестор.бг