Радан Кънев за избора каква Европа искаме: „И бира, чадо. И бира”

“Единна Европа или Европа на Отечествата?” На този въпрос единственият разумен отговор е дал попът от прочутия виц:

“И бира, чадо. И бира”

Няма принципно, същностно противоречие. Както и нищо не пречи на единна Европа да е преимуществено консервативна, християнска и дори ислямофобска. Ако това е настроението на мнозинството, ограничено разбира се от демократично заложени конституционни спирачки. А и демократичната процедура, и общите конституционни спирачки значат едно – достатъчна степен на единство/федерализация/суверенитет, за да може общото настроение да формира обща политика.

Няма противоречие, дори е нужно Европа да се федерализира, за да бъде “на Отечествата”. Защото в Мюнхен Heimat e Бавария, в Барселона и Аячо Patria са съответно Каталуния и Корсика, в Единбург Athair или пък Homeland е Шотландия. А българският войвода Миле Попйорданов “за народ загина … за Македония” – преди само век, мнозинството в македонския край са се наричали още българи, но за мнозина Татковината е била поробена Македония.

Отечеството, изобщо, е носител на традиция, принадлежност, идентичност, култура, език, често и вяра. Но не на суверенитет.

Противоречие има между Единна Европа и “Европа на нациите/националните държави”. Това е друго. И това е предмет на сложен разговор за пределите на суверенитета и на общия интерес. Разговор, който трябва да се води дълготърпеливо, мъдро и отговорно, без лозУнги, без лесни емоционални трикове, без заклеймяване на врагове.

За съжаление, сме далеч от такъв разговор – от София, през Будапеща, та до Мюнхен, Барселона и Аячо…

От Фейсбук-профила на автора