Прокуратурата в Бургас нареди да се затвори пречиствателната станция на Арабаджиеви на „Елените“

Окръжна прокуратура – Бургас указа на РИОСВ – Бургас да предприеме принудителна административна мярка – да затвори пречиствателна станция, намиращата се в района на Ваканционно селище „Елените“, съобщиха от държавното обвинение.

Действията на Прокуратурата са продиктувани съобразно чл.158, т.3 и т.4 от ЗООС (възникване на непосредствена опасност за увреждане на околната среда или увреждане на здравето или имуществото на хората; предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения) и чл.60 и следващите от АПК.

С оглед на последното Окръжна прокуратура – Бургас е дала срок на РИОСВ – Бургас да уведоми  наблюдаващия прокурор  за предприетите свои действия в срок до 05.11.2018 г.

Съобщаваме, че Окръжна прокуратура – Бургас е предприела същите действия и през месец октомври 2017 г. В отговор Директорът на РИОСВ Бургас е посочил, че е преценено да не се използва този инструментариум, за да не бъде  доведен до риск туристическия сезон през 2018 г.