Евростат: Добър отскок на строителството в ЕС през септември, но при доста солиден спад в България

Продукцията в строителния сектор на Европейски съюз и в частност в еврозоната отбеляза добър отскок в началото на есента след понижение през август, но в България беше отчетен най-солиден спад в рамките на ЕС както на месечна, така и на годишна база, показват данни на Евростат, цитирани от БНР.

Строителството в ЕС нарасна през септември с 1,7% спрямо август, когато се сви с 0,5%, докато строителството в еврозоната също отбеляза добър отскок с 2,0% след понижение с 0,6% месец по-рано.

На годишна база растежът в строителния сектор на еврозоната се ускори през септември до 4,6% от 2,2% през август, докато в рамките на целия ЕС – до 4,2% от 2,1% месец по-рано.

Според същото проучване на Евростат обаче, строителството в България се сви през септември с цели 2,1% спрямо август, когато се понижи с 1,4%, а на годишна база – с цели 4,0% след понижение с 1,3% през последния летен месец, отбелязвайки най-солиден спад в рамките настоящата година.

И по двата показателят нашата страна заема последно място сред всички страни – членки на ЕС.

През септември най-солиден строителен растеж на месечна база беше отчетен във Франция (скок със 3,7%), следвана от Германия (с 2,2%) и Обединеното кралство (с 1,8%), докато освен България, понижение беше отчетно в Словения (с 1,2%) и Швеция (с 0,5%).

Отчетливи лидери при експанзията в строителния сектор на годишна база са Унгария (ръст с цели 25,8%), Словения (с 25,7%) и Полша (с 20,2%), като в същото време, освен в България, влошаване на строителството се наблюдава в Швеция (с 1,5%) и в Румъния (с 1,0%).