Вижте политиките на „Републиканци за България“ в сектор „Външна политика“

Снимка: Пресцентър на Републиканци за България

ПП „Републиканци за България“ стартира серия от уебинари, на които представя различните секторни политики, които ще залегнат в предизборната програма на партията. Експерти от сектор „Външна политика“ изготвиха предложения, които са сведени до пет, съобщиха от пресцентъра на партията.

Представянето им бе направено от координатора на сектор „Външна политика“ д-р Джема Грозданова – Международен секретар на партията, Иван Анчев – координатор на сектор „Политики към българите в чужбина“ и Владимир Владимиров – политически анализатор на Западните Балкани. И тримата са членове на Изпълнителния съвет на Републиканци за България.

Предложенията, с които ПП „Републиканци за България“ излиза и ще работи са:

  1. Подкрепяме по-задълбочената интеграция в ЕС и процеса на разширяване

Запазването на единството на ЕС, особено след Брекзит, е задължително условие за бъдещото задълбочаване на взаимодействието между държавите членки и утвърждаването на глобалната роля на Съюза. За успешното функциониране на ЕС е необходимо засилване на демократичната легитимност, прозрачност и ефективност, включително чрез по-активна роля на националните парламенти и прилагане на по-ясен и видим механизъм на европейско законодателството.

Подновяването на разговора за разширяването на ЕС стои на дневен ред и е приоритетен въпрос за нас. От геополитическа гледна точка, процесът на постигане на пълноправно членството в Съюза и пълната интеграция на държавите – кандидатки генерира сигурност и гарантира стабилност в региона.

  1. За нас колективната отбрана и трансатлантическото сътрудничество нямат  алтернатива

Евроатлантическата интеграция е изключително важна на фона на настоящите предизвикателства пред сигурността, особено в контекста на засиленото влияние на трети страни в региона на Черно море и на Балканите. НАТО е формат, който гарантира мир, стабилност и върховенство на закона. Алиансът има нужда от адаптация към новата среда за сигурност и от стабилни отношения между партньорите.

Приоритетно за РБ е сътрудничеството между НАТО и ЕС, което трябва да постигне пълния си потенциал, особено за развиване на способностите в двете организации.

Подкрепяме политиката на „отворени врати” на Алианса, водени от убеждението, че евроатлантическата интеграция е основно средство и реална възможност за постигане на дълготрайна стабилност в страните кандидатки за членство.

  1. Възобновяване на ролята на България в регионалното сътрудничество

Българското председателство на Съвета на ЕС даде нов импулс на разширяването в посока към Западните Балкани. Оценяваме ветото от страна на България за началото на преговорния процес с РСМ и Албания като непоследователно и недалновидно решение. На мнение сме, че страната ни може да защити ефективно интересите си в рамките на преговорния процес на ЕС с Република Северна Македония и Република Албания и той трябва да започне възможно най-бързо.

Особено внимание отделяме на регионалното сътрудничество във формати, продиктувани най-вече от факта, че сме непосредствени съседи с две държави-членки на ЕС и три страни-кандидатки.

Подкрепяме преговорния процес със Сърбия и Черна Гора, като отчитаме националния интерес.

Ефективният диалог с Турция трябва да продължи. Изпълнението на споразумението между ЕС и Турция от март 2016 г. изигра основна роля за намаляването на броя на незаконно пристигащите в България мигранти. Подкрепяме развитието на отношенията между България и Турция в дух на сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и икономическата сфера.

  1. Утвърждаване на стратегическото партньорство със САЩ

САЩ и България споделят обща воля за задълбочаване на стратегическото партньорство в области от взаимен интерес: сигурност и отбрана; енергийна сигурност; върховенство на закона; образование и връзки между народите на България и САЩ; борба с тероризма. Отмяната на визовия режим за българските граждани е приоритетен въпрос. Оставането на България извън Програмата за безвизови пътувания – Visa Waiver Program (VWP) възприемаме като несъответстващо на нивото на двустранните отношения.

  1. За ограничаване на позициите на Русия в България и региона

В отношенията си с Русия отчитаме националния интерес и единната ни политика със страните-членки на ЕС и НАТО. В средносрочен план развитието на българо-руските отношения зависи от преодоляването на напрежението породено от кризата в Украйна. Анексията на Крим е тежко нарушение на международното право. Обвързваме изпълнението на Минските споразумения с преразглеждането на санкциите срещу Русия. Националният интерес на България предполага диверсификация на енергийните източници и отслабване на руското политическото влияние в региона.

През следващите седмици експертите на ПП „Републиканци за България“ ще представят всички секторни политики, върху които ще работят занапред.

Още може да видите във видеото: