Вевести.бг подарява на новите депутати басня на Лафонтен

Вевести.бг пожелава на новите депутати от 45-тото Народно събрание, които вчера положиха клетва, спорна работа като им припомня една басня на Лафонтен (изд. „Изток-Запад“, превод Атанас Сугарев).

Текстът неслучайно повтаря посланието, което е изписано на фасадата на работното им място, а сюжетът екзистира в родната митология повече от век.

Старецът и неговите синове

Фригийският роб казвал: „Съюзът дава сила!“
Поуката във този сбит вид се съхранила,
но искам нещо свое да вмъкна в нея аз,
за да опиша ясно порядките у нас.
Не търся като Федър известност и прослава,
а мъдростта на роба да ни е обеца,
чрез баснята, която отново пресъздавам
за стареца съвет дал на своите деца.

Преди да се спомине, старикът призовал
децата си да дойдат със глас изнемощял
и рекъл: „Тук на снопче завързал съм стрелите,
вземете го и вижте дали ще го строшите.“
Големият взел снопа, напрягал се, пухтял,
но нищо не постигнал и гузно се предал.
И средният опитал – огъвал, дърпал, тропал,
обаче не успял и той да скърши снопа.
И малкият се пробвал, но ни една стрела
от вързаните в снопа строшена не била.

„Слабаци! Май стрелите за вас са твърде здрави.
Сега ще ви покаже баща ви как се прави.“
И той развързал снопа, стрелите разделил,
една след друга после той всичките строшил
и казал: „Ако вие сте като сноп сплотени
от никого в живота не ще сте победени.“

Преди да се спомине, пред сетния си час,
на синовете свои той рекъл с гаснещ глас:
„Отивам си, а вие съвета ми помнете,
живейте като братя, единни останете.
Държа аз дълг синовен за вас да е това.“

Те врекли се. След малко отпуснал той глава
с последен дъх. Те крупно богатство наследили,
но с него куп проблеми пред тях се появили.
Кредитори, съседи започнали процес,
но дружно защитили те своя интерес.
А после подценили предсмъртната повеля.
Кръвта обединява, но алчността – разделя!

Амбиция и злоба, съветници до тях
спомогнали раздорът да вземе нов размах
и с тези тежки чувства те почнали делбата,
но техните ламтежи отхвърлил съдията.
Кредитори узнали за техния раздор
и почнали отново жесток съдебен спор
със скараните братя за сгради и парцели.

Накрая всичко тяхно ищците им отнели.
Когато разорени и тримата били,
се сетили, но късно, за снопа със стрели.