„Маркетинг 5.0: За технологиите и хората“ от Филип Котлър: Незаменим пътеводител за успех в маркетинга

„Маркетинг 5.0: За технологиите и хората“ от Филип Котлър е незаменим пътеводител за маркетолози, мениджъри, предприемачи и за всеки, който се стреми да се усъвършенства в сферата на маркетинга.

Филип Котлър, всепризнатият маркетинг гуру, представя най-актуалните и напредничави идеи как да използваме технологиите, за да отговорим на нуждите на клиентите и да оставим трайна следа в света на бизнеса. 

Днес маркетолозите се сблъскват с предизвикателствата на дигиталната трансформация, промените в поведението на потребителите и изменението в общоприетите бизнес модели.

В Маркетинг 5.0 Филип  Котлър и съавторите му Хермауан Картаджая и Иуан Сетиауан  описват подробно и на достъпен език въпросните три фундаментални промени и как те се проявяват на пазара, в компаниите и технологиите. Обясняват начина, по който маркетолозите могат да използват съвременните технологии, за да отговорят на нуждите на клиентите и да дадат своя принос за промяна на света и предоставят възможности за интегриране на широк набор от иновативни технологични решения и бизнес модели, свързани с драстичните промени в потребителското поведение през последните десетилетия.

Следвайки модела, представен в предходните книги от серията Маркетинг X.0, авторите засягат ключовите теми, необходими за разбиране на маркетинга днес.

Маркетинг 5.0 е разделена на три части: 

В първата анализират начините, по които петте различни поколения водят до промяна в потребителското поведение, и способите за преодоляване на различията, разделящи обществото, включително икономическото неравенство и политическите конфликти, за да получат ефективен достъп до целия пазар.

Във втора част се разглеждат в детайли съвременните стратегически насоки за компаниите в световен мащаб, начините за прилагане на нови бизнес модели и предизвикателствата, пред които се изправят маркетолозите, прилагайки Маркетинг 5.0 в ерата на цифровизацията.

В трета част авторите обясняват как маркетолозите да поставят правилната основа, преди да се потопят в тактическите подходи, да оценят готовността си за използване на съвременните дигитални инструменти, като ги запознават с технологиите от ново поколение изкуствен интелект, виртуална, добавена и смесена реалност, блокчейн и интернет на нещата.

Филип Котлър притежава невероятната способност да внася яснота в миналото, настоящето и бъдещето на маркетинга и винаги разбира кое трябва да остане устойчиво и кое да се промени. С Маркетинг 5.0 Котлър и съавторите му смело включват дигиталните технологии в маркетинговото мислене, планиране и внедряване. Своевременна и непреходна, книгата е вашият незаменим пътеводител за успех в маркетинга.

Кевин Лейн Келър, професор по маркетинг в Дартмутския колеж 

Това, което истински ме впечатли в книгата, е начинът, по който са интегрирани мощта на модерните технологии и развиващата се ценностна система на човечеството. Книгата помага на маркетолозите на бъдещето да разберат тази интеграция и да я превърнат в действия, които са едновременно ефективни и устойчиви. 

Хърман Саймън, основател и председател на Simon-Kucher & Partners, консултант по стратегии, маркетинг и ценообразуване

Навременно и широкообхватно ръководство за потенциала на дигиталните технологии да трансформират практиките в бизнеса. Маркетолозите, които успеят да се възползват от възможностите им и да действат по-бързо от конкурентите си, ще спечелят трайно предимство за компаниите си.

Джордж Дей, консултант по маркетинг, стратегия и управление на иновациите, почетен професор в Пенсилвансия университет 

Книгата се появява в най-подходящия момент и е особено релевантна в ситуацията с COVID-19. Продължаващата в редица страни карантина принуди компаниите да обърнат поглед към дигиталните аспекти на маркетинга. Освен това е с точния обем, за да се превърне в настолно ръководство за практикуващи маркетолози.

Уолтър Виера, бивш председател на Международния съвет на институтите по управленско консултиране ICMCI

Филип Котлър, всепризнат за бащата на съвременния маркетинг, е почетен професор по международен маркетинг в колежа Kellogg към Northwestern University, и автор на над 50 книги. Wall Street Journal го класира сред шестте най-влиятелни бизнес мислители в света. Котлър има забележително международно присъствие – книгите му са преведени на над 25 езика, а самият той е редовен лектор на световни форуми.

Хермауан Картаджая е основател и главен изпълнителен директор на MarkPlus, Inc., най-голямата фирма за маркетингови консултации в Индонезия, и един от “50-те гуру, оформили бъдещето на маркетинга”. Той е президент на Световната маркетингова асоциация и един от създателите на Asia Marketing Foundation.

Иуан Сетиауан, заместник-главен изпълнителен директор на MarkPlus, Inc., помага на компаниите да проектират корпоративните си и маркетинг стратегии.  Той е изявен лектор, автор и главен редактор на Marketeers.

Можете да поръчате книгата ТУК.