Вихра Найденова разкрива как да постигнем „Ангажираност и обучение на служителите“

„Ангажираност и обучение на служителите“ от Вихра Найденова е най-новото заглавие, което излиза с логото на издателство „Изток-Запад“.

Какво е ангажираност на служителите?

Как да я постигнем в нашата организация?

Вечните въпроси, които си задават мениджърите и експертите по човешки ресурси, както и организационните психолози, намират своите отговори в тази книга.

Защо ангажираността е важна за вашите организации и бизнес? Как влияе на трудовото представяне и бизнес резултатите?

Представено е пътуване в човешката същност на ангажираността и най-важните фактори, които ѝ влияят.

Дискутирани са ролята на обучението и развитието, лидерството и взаимоотношенията, комуникацията, намирането на значение и смисъл за подсилване на ангажираността.

Изложени са ценни проекти в областта на управление на трудовото представяне, центрове за оценка и развитие, вътрешно организационно консултиране.

Вихра Найденова, д-р по психология, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в областта на трудовата и организационната психология и управление на човешките ресурси; с допълнително образование и опит в преподаването на студенти и експерти в университети в Германия и Австрия. Авторката има над 15 години професионален стаж като стратегически бизнес партньор в сферата на подбора, развитието и консултирането в международни организации. Опит в стратегическото консултиране и управление на човешките ресурси във финансовия, ритейл и ИТ сектора в България, Германия и Австрия. Преподавател, консултант и вдъхновител на нови проекти. Диплома за коуч, издадена от Practitioner, Institute of Leadership and Management.

По-долу четете откъс от книгата:

Въведение

След повече от петнадесет години професионален опит и преподаване в сферата на организационната психология, управлението на човешките ресурси и консултирането, както в университетска среда, така и в големи бизнес организации, достигнах до извода, че четирите най-важни неща, които движат хората в организациите, са: ангажираността; ученето и развитието; взаимоотношенията в екипите и значимостта и смислеността в работата – като на първо място бих поставила ангажираността.

Тази книга е замислена още преди няколко години. Направих задълбочен анализ на литературата и на проектите, свързани с ангажираността, а в ролята си на професионалист в две големи компании инициирах програми за измерването ѝ и растежа ѝ съвместно с мои колеги от екипите по управление на човешките ресурси, консултанти, трудови и организационни психолози и обучители, както и с колеги от централите в чужбина.

В монографията са представени основни теории и дефиниции, резултати от емпирични изследвания и анализи, като също е обърнато внимание върху това какви действия предприемат експертите и мениджърите в организациите в посока ангажиране и задържане на своите служители и таланти.

Тук ключът е познаването не само на факторите, важни за ангажираността, но и на индивидуалните ценности, нагласи и мотиватори на всеки един служител: това следва да е цел на преките мениджъри с помощта на специалистите по човешки ресурси (ЧР) и организационните психолози.

Ученето и развитието са от изключително значение като един от двигателите на ангажираността и добавената стойност на компаниите.

Особено по време на Covid-19 успешни са тези екипи и компании, които учат бързо, готови са на промени, проактивни са и могат да се адаптират.

Друг важен фактор, който силно влияе на ангажираността, са добрите взаимоотношения в екипа, за които са отговорни не само мениджърите, но и всички колеги. Една среда може да бъде много приятелска, помагаща и конструктивна в зависимост от лидерството и прекия мениджър, но може да бъде и много токсична и непродуктивна.

Затова несъмнено е от първостепенна значимост да се обърне внимание върху ангажираността в организациите в България – тя да се изследва и дискутира. Необходимо е да има план за нейното развитие и повишаване, което е съвместна работа на лидерството, специалистите по трудова и организационна психология и управлението на човешките ресурси. Само колаборацията между бизнеса и професионалистите в сферата на човешки ресурси може да доведе плана до добър изход и да придвижи организациите напред.

Настоящият монографичен труд се състои от три глави. В първата глава се представят същностни характеристики и дефиниции на ангажираността, различни автори и подходи, резултати от емпирични изследвания. Разглеждат се изследвания, резултати и анализи на факторите, които влияят на ангажираността в различни държави. Обобщени са психологически и поведенчески аспекти на ангажираността, както и това как тя влияе на бизнес резултатите и развитието на компаниите. Изтъкнати са взаимовръзките между развитието на лидерството и ангажираността, както и значението на личностните и организационните фактори.

Във втора глава се прави мост с практиките и процесите по развитие на човешките ресурси и ангажираността. Значението на стратегическото управление на трудовото представяне, учене и развитие, оценката и въвеждането в работата, развитието на компетенциите на лидерите се оказват ключови за развитието на ангажираността на служителите – доказано от научните изследвания и от практиката в организациите.

Третата глава представя резултатите от пет емпирични изследвания на ангажираността и различни фактори, които я обуславят – финансови и банкови институции, компания от сферата на информационните технологии, държавна организация и кол център в български контекст. В това се състои и основният приносен характер на монографията: очертани са най-важните фактори, които влияят на ангажираността в съвременен контекст, тъй като емпиричните изследвания са проведени през последните години в България; също така са разработени и изложени практически проект и конкретни действия за развитието на ангажираността чрез различни мерки в колаборация между професионалисти по ЧР и трудова и организацонна психология, лидерите и преките ръководители в голяма организация.

В приложенията са представени две интервюта от практиката, както и начинът, по който професионалистите виждат чисто практическия принос и реализация в действие на знанията от сферата на психологията в трудов и организационен контекст. Тези интервюта са направени най-вече с образователен залог за студентите, които искат да се ориентират за практическата страна на научните принципи и ползите за екипите, лидерството и организациите.

Основна цел на монографичния труд е да се дискутират, изследват, представят, систематизират същностните характеристики на ангажираността на служителите и най-важните фактори, които я обуславят. Цел е също така да се покаже голямата роля, която имат експертите по човешки ресурси и трудова и организационна психология, както и развитието на компетенциите и подготвеността на лидерите в посока познание и целенасочени усилия за увеличението и развитието на ангажираността.

В България частният бизнес се развива едва през последните тридесет години, затова има сериозна нужда от развитие на лидерите и преките мениджъри в посока, до­принасяща за ангажираността.

Ключова е и подготовката на експертите по човешки ресурси, които желаят да се развият като партньори и консултанти на бизнеса в областта на най-същностните аспекти на трудовата и организационната психология.

Основна цел на монографията е и да направи връзката между практиките и процесите по оценка и развитие на човешките ресурси и ангажираността, като се представят както теоретични концепции, така и консултантски проекти, а така също и резултати от емпирични изследвания. В трета глава е описано и провеждането на практически проект за развитие на ангажираността в голяма организация, като се дискутират отличните резултати от провеждането му.

Анализите и изводите от проведените изследвания в монографичния труд, както и практическият проект ще послужат на лидерите и на професионалистите по развитие на човешките ресурси и трудова и организационна психология, на консултантите в създаването на стратегии, концепции и много добри практики в посока ангажираност на служителите: а оттам и до по-добри резултати, трудово представяне, задържане на талантите, по-успешни организации в дългосрочен план.

Можете да поръчате книгата ТУК.

Бъдете първият коментирал

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.