Ново издание на Корана в превода на проф. Цветан Теофанов

Книгоиздателска къща “Труд” предлага на своите читатели превода на Корана, направен от проф. Цветан Теофанов.

Коранът е свещената книга на исляма. За първи път тя се появява в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман. В превод от арабски “коран” означава “четиво, лекция”. Коранът се състои от 114 сури (глави), подредени от дълги към кратки. Сурите са разделени на аяти. Някои сури съдържат аяти със скрит смисъл, наречени Хуруфу Мукатта. Аятите обикновено се намират в началото на сурите. Още от най-дълбока древност свещената книга е била наизустявана, а хората, които са правели това са се наричали хафъзи (хуфаз). В Корана са поместени словата на Аллах.

Първият опит за превеждане на Корана на български език е осъществен през 20-те години на ХХ век. Чак през 1991 година сектата на ахмадиите издава свой превод на Корана на български в разказвателна форма, а през 1993 г. Недим Генджев издава първия превод от арабски на български език оригинал. Следващият превод през 1997 г. е в академичен стил и е дело на професор Цветан Теофанов. Две години по-късно, през 1999 г. е публикувано второ издание. През 2008 г. издателство „Труд“ за пръв път публикува четвъртата редакция на превода на Корана от Цветан Теофанов. 

Можете да поръчате ТУК.