До 2030 г. възобновяемата енергия в ЕС трябва да е 42,5%

Снимка: Пиксабей, архив

Държавите членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха предварително политическо споразумение за повишаване на целевия дял на възобновяемата енергия в енергийното потреблението в ЕС до 42,5% към 2030 г. спрямо текущата цел от 32%.

Целта е обвързваща, заяви по-рано днес в Туитър Маркус Пипер, член на Европейския парламент, добавяйки, че сделката предвижда и по-бързи процеси на одобрение за вятърни и слънчеви проекти.

„Днес е добър ден за енергийния преход на Европа“, отбеляза той, цитиран от БНР.

Предварителното политическо споразумение, което е част от усилията на ЕС да се откаже от руската енергия възможно най-скоро и за постигане на т.нар. нетна нула до 2050 г., сега ще трябва да бъде одобрено както от Съвета на ЕС, така и от Европейския парламент, за да се превърне в закон.

„Нетната нула“ се отнася до баланса между количеството парникови газове, което е произведено и количеството, което е отстранено от атмосферата. Това може да се постигне чрез комбинация от намаляване и премахване на вредните емисии.

Съгласно споразумението, постигнато днес, целта от 42,5% възобновяема енергия в общото енергийно потребление в ЕС до 2030 г. ще има и допълнително индикативно увеличение с още 2,5%, което би позволило достигането на 45%.

Всяка държава-членка на ЕС ще допринесе за тази обща цел, заяви Съветът на ЕС.

Според настоящите цели, в сила от декември 2018 г., целевото ниво в ЕС за възобновяема енергия спрямо общото потребление на енергия до 2030 г. е 32 на сто.

Според Евростат възобновяемата енергия представлява 21,8% от енергията, консумирана в ЕС през 2021 г., което е спад от 22,1% през 2020 г. Делът на енергията от възобновяеми източници, използвана в транспорта в ЕС, е 9,1% през 2021 г., което е спад от 10,3% през 2021 г. и през 2020 г.

Делът на възобновяемата енергия варира значително в отделните държави членки на ЕС. Например, Швеция е лидер с повече от 60% от енергията си, идваща от възобновяеми източници, докато Люксембург, Малта и Холандия използват малко над 10% енергия от възобновяеми източници, също според данни на Евростат.

Като част от днешното предварително споразумение държавите членки на ЕС и Европейският парламент се договориха за по-амбициозни специфични за секторите цели в транспорта, индустрията, сградите и централното отопление и охлаждане, за да се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници в тези сектори.