Избрани текстове от Écrits на Жак Лакан за първи път на български език

На 11 април излиза първи превод на български език на избрани текстове от Écrits на Жак Лакан (превод от френски: Ангелина Даскалова, Красимир Кавалджиев, Теодора Павлова, Дарин Тенев, 520 стр., цена: 40 лв.). Преводът е направен по френското издание от 1966 година. Съставител е Дарин Тенев. Редактор: Теодора Павлова-Кюлар.

Необходимо е да сте прочели този сборник, и то в неговата цялост, за да усетите, че в него се води един и същ дебат, който, дори и да изглежда остарял, се признава за дебата на Просвещението. Тъй като има една област, в която самата зора закъснява: онази, която минава през предразсъдъка, от който психопатологията не се отървава, и стига до измамната очевидност, с която Азът се титулува, като парадира със своето съществуване. Мракът минава там за обект и процъфтява от мракобесието, в което намира своите ценности. Не е изненадваща тогава съпротивата към Фройдовото откритие – термин, който тук се разширява с една амфибология: откритието на Фройд от Жак Лакан.

Читателят ще научи какво се разкрива в него: несъзнаваното се подчинява на чиста логика, с други думи на означаващото. Епистемологията винаги ще го пропуска, ако не започне с една реформа, която е субверсия на субекта. Появата му не може да се случи освен реално и на самото място, което психоаналитиците заемат в този момент. Тъкмо за да запише тази субверсия, извлечена от най-всекидневния им опит, Жак Лакан работи за тях в продължение на петнайсет години. Въпросът е твърде важен за всички, за да не вдигне шум. И тъкмо за да не бъде отклонен от културната търговия, Жак Лакан в тези текстове призовава за внимание. 

Настоящото издание обхваща следните текстове:

Семинарът за „Откраднатото писмо“

Стадият на огледалото като формиращ функцията на Аза такава, каквато ни се разкрива в психоаналитичния опит

Агресивността в психоанализата

Функция и поле на речта и на езика в психоанализата

Фройдовото нещо, или смисъл на връщането към Фройд в психоанализата

Инстанцията на буквата в несъзнаваното, или разумът след Фройд

За един предварителен въпрос на всяко възможно лечение на психозата

Насоката на лечението и принципите на неговата власт

Значението на фалоса (Die Bedeutung des Phallus)

Субверсия на субекта и диалектика на желанието във Фройдовото несъзнавано

Бележка върху доклада на Даниел Лагаш. „Психоанализа и структура на личността“

Жак Лакан (1901-1981) е сред най-влиятелните мислители на ХХ в. Френски психиатър и психоаналитик, той е един от учредителите на Френското психоаналитично общество, а по-късно и основател на Фройдистката школа в Париж. Критик на модната по това време психология на Аза, настоява за връщане към Фройд и преосмисляне на ролята на езика при конституирането на субекта на несъзнаваното. Работата на Лакан, свързвана със структурализма и постструктурализма, повлиява не само психоанализата, но и цялото поле на хуманитаристиката.

Премиерата на сборника ще се състои на 19 април от 19:00 ч. в Casa Libri (Каза Либри) на ул. „Цар Асен“ 64 в столицата. Специални гости на събитието ще бъдат преводачите Ангелина Даскалова, Красимир Кавалджиев, Теодора Павлова, Дарин Тенев.

По-долу четете откъс от книгата:

Écrits

„Несъзнаваното е глава от моята история, белязана с бяло поле или заета от лъжа – това е цензурираната глава. Но истината може да бъде преоткрита; в повечето случаи тя е написана другаде. А именно:

  • в паметниците: и това е моето тяло, тоест хистеричното ядро на неврозата, където хистеричният симптом е структуриран  като език и се дешифрира като надпис, който веднъж разчетен, може без големи опасения да бъде разрушен;
  • в архивните документи: това са спомените от детството ми, също така непроницаеми като тях, когато не знаем откъде произхождат;
  • в семантичната еволюция: това отговаря на запаса от думи и значения в типичния за мен речник, както и на моя характер и стил на живот;
  • също в традициите и дори в легендите, които носят моята история в героизирана форма; 
  • и най-накрая, в следите, оставени от изкривяванията поради прикрепянето на повредената глава  към съседните глави, чийто смисъл ще бъде възстановен от моята екзегеза.”

Жак Лакан, „Функция и поле на речта и езика в психоанализата

Можете да поръчате книгата ТУК.