Пловдивският панаир официално е на Гергов

Георги Гергов Снимка: БНТ

Пловдивският окръжен съд отмени като незаконосъобразен отказа за вписването на варненските акции в капитала на контролираното от бизнесмена Георги Гергов дружество „Пълдин туринвест“ в Търговския регистър. Решението на съдия Симеон Захариев не подлежи на обжалване.

То отменя като незаконосъобразен отказа на длъжностно лице от Агенцията по вписванията да впише в регистъра увеличаваенето на капитала на дружеството от близо 178 млн. на над 194 млн. лв. с 16-те хиляди акции на Община Варна от „Международен панаир Пловдив“ АД и прехвърлянето им на „Пълдин туринвест“ съгласно проведеното през януари извънредно общо събрание на акционерите.

В началото на май длъжностното лице в Агенцията по вписванията отказа да впише увеличението на капитала на „Пълдин туринвест“ с варненските акции от Пловдивския панаир с мотива, че тяхната оценка от 16 314 400 лв. не е актуална, тъй като е правена през 2021 г.

Относно доводите за отказа на вписване в Търговския регистър, свързани с актуалността на оценката на акциите, окръжният съд заявява, че те са в пълно противоречие с правната същност на апорта. Дават се и задължителни указания на Агенцията по вписванията да извърши въпросното вписване. След като това се случи Гергов ще контролира вече над 79 % от активите на панаира.

Търговското дело по жалба на бизнесмена Георги Гергов бе разпределено на случаен принцип в присъствието на медиите на съдия Симеон Захариев. За него това е поредното дело свързано с Панаира. В предишно свое решение Захариев отхвърли жалбата на пловдивския кмет Здравко Димитров срещу вдигането на капитала на „Пълдин туринвест“, подадена пред Административния съд в града. След това Димитров пропусна да обжалва пред последната – апелативна инстанция.