БНБ публикува отчета си. Обяснява срива на КТБ с публичното говорене за банката

au_ph_bnb_day_bg
Снимка: БНБ

 

През втората половина на юни се наблюдаваше изтегляне на депозити от Корпоративна търговска банка (КТБ), породено вследствие на публично разпространявана информация, създаваща съмнения в качеството на кредитния портфейл на тази банка.

Това обяснение за срива на финасовата институция, поставена под специален надзор на 20 юни, четем в отчета на Българската народна банка за първото шестмесечие на 2014 г., публикуван днес.

В него липсват направените от БНБ през втората половина на годината констатации за заеми, отпускани на свързани лица, за увеличението на капитала с кредити, отпуснати от самата банка, и за подправените отчети, псочва „Дневник“.

В отчета на БНБ се казва, че приоритет на банковия надзор през първото шестмесечие, както и преди това, са били надзорните прегледи и оценки на отделните банки, извършвани чрез дистанционните наблюдения и общо осем инспекции на място.

Между януари и юни надзорът е установил 29 формални нарушения на нормативната уредба за бан-
ките и е предложил 102 препоръки към банковите ръководства за подобряване на различни банкови дейности. На три местни банки са отправени предписания и препоръки за подобряване управлението на рисковете, както и представяне на планове и ангажименти за отстраняване на слабостите.

Основната част от констатираните нарушения от банковия надзор, чийто ръководител Цветан Гунев е отстранен и обвинен за престъпление по служба заради казуса с КТБ, са били свързани с неправилно определяне и измерване на риска по рискови експозиции.

В документа, изготвен в централната банка, се посочва, че ликвидният проблем на КТБ се е прехвърлил и върху дъщерната й банка „Виктория“, а след това и върху други банки. Процесът бе прекратен в началото на юли в резултат от значителните ликвидни буфери в системата, предприетите мерки от страна на БНБ и правителството, както и благодарение на бързата реакция на Европейската комисия, с която правителството своевременно договори рамка за ликвидна подкрепа, се казва в доклада. Обяснението за това, че самата КТБ не е била подкрепена, се съдържа в напомнянето, че „съгласно нормативните изисквания на ЕК ликвидна подкрепа може да се предоставя само на платежоспособни и жизнеспособни банки“.

БНБ отчита, че след предприетите мерки доверието в банковата система се е стабилизирало, притокът на депозити се е възобновил и нивото на депозити още в края на третото тримесечие се е повишило в сравнение с края на май. Банковата система успя да подобри показателите си за ликвидност, да съхрани капиталовите си буфери и да продължи без затруднения да изпълнява ролята си на финансов посредник в икономиката, се казва в доклада.

Централната банка уверява, че през първата половина на 2014 г. е водила активен диалог с институциите, ангажирани с борбата срещу финансовите измами и трансграничните престъпления. На организирано обучение за банкови служители експерти на БНБ дори са представили новите стандарти и техники, прилагани в условията на свободно движение на капитали, чрез които могат ефективно да се идентифицират нежелани или недопустими от законодателството трансакции.