Предложения за кратки реформи от Любомир Аламанов

Любомир Аламанов

Публикацията е от фейсбук страницата на ПР експерта Любомир Аламанов 

Разбирам желанието на депутатите да дефинират всяко възможно изтезание, за да го опишат в НПК и така да наказват извергите. Това е добро необходимо, но не и достатъчно условие, както казват математиците.

Защото законите, правилата и процедурите се прилагат от хора. Хора на държавна служба. Хора, които може би не си дават особен зор. Хора, които работят в система от миналото. Няма да влизам в темата кой е виновен, че няма никаква реформа в тази система.
Така и така депутатите ще се събират по спешност, предлагам Правна комисия в НС да обсъди кратки реформи на право-охранителните и право-раздавателните служби в няколко посоки:
1. Модернизация на образованието на службите.
Всички служители на полиция, съд, прокуратура, тайни служби, явни служби, болници, съдебни експерти, заседатели, изобщо всички, които имат допир с казуси на насилие, веднага да минат на специализирани обучителни сесии:
– за да си опреснят и модернизират понятията за „насилие“ – вербално, домашно, физическо, психическо и всякакво друго;
– за да си опреснят и модернизират разбирането си за ролята си – „да служат и пазят“ хората;
– за да си опреснят и модернизират разбирането си за неприкосновеността на човек във всяко едно отношение;
– за да научат за последните поправки в закона и какви отговорности им вменява.
И особено да разберат, че вече сме в 21-и век, хелоууу, и концепцията „вие си се оправете“, „то това си е семейна работа“, „тя си го търсеше“ и други подобни подходи са безвъзвратно отишли в миналото.
И който не мине подобни курсове, веднага да бъде освобождаван без право повече никога да заема държавна работа.
Няма да плащаме заплати на тъпи, изостанали чиновници. Да бъдат освобождавани и неговите колеги, защото не са го накарали, така ще се научат на екипен дух. Да бъдат освобождавани и неговите началници, защото не са създали условия или не са обяснили добре нуждата от подобни преквалификации.
2. Модернизация на разбирането за изпълняване на служебните задължения.
Да се вмени със закон, защото явно възпитание и образование не стигат, на всички служители на полиция, съд, прокуратура, тайни служби, явни служби, болници, съдебни експерти, заседатели, всички, които имат допир с казуси на насилие, че са абсолютно задължени да направят с максимално възможна бързина всичко необходимо по длъжността характеристика, по заета позиция, по закон, по етични норми, по човешки норми, по всякакви норми, така че да опазят жертвите на насилие и да установят и евентуално да накажат насилниците. Особено в случаите на домашно насилие.
И който не направи всичко необходимо с максимална бързина, а:
– отиде в отпуск;
– разсее се;
– замотае се;
– прекопае лозето;
– запие се с приятели;
– целенасочено покрие казуса;
– не комуникира добре в рамките на задълженията си;
– домързи го;
– изобщо не си свърши работата,
да бъде освобождаван веднага без право повече никога да заема държавна работа.
Няма да плащаме заплати на мързеливи, некадърни чиновници. Да бъдат освобождавани и неговите колеги, защото не са го проконтролирали, така ще се научат на екипен дух. Да бъдат освобождавани и неговите началници, защото не са създали условия за работа или не са обяснили добре нуждата от професионална работа.
3. Модернизация на концепцията за интегритет на службите.
Да се вмени със закон, защото явно възпитание и образование не стигат, на всички служители на полиция, съд, прокуратура, тайни служби, явни служби, болници, съдебни експерти, заседатели, всички, които имат допир с казуси на насилие, че всички прояви на приятелски отношения с:
– „оперативно интересни лица“;
– с лица от криминалния контингент;
– с насилници;
– с хора, които вече са осъждани;
– с хора, срещу които има системни оплаквания за насилие и тормоз от всякакъв вид;
– с хора, които проявяват признаци на насилници;
– изобщо с хора, които е възможно да се окажат от другата страна на закона,
са абсолютно недопустими.
Недопустимо е и публична комуникаци на всички държавни служители, която обижда, наранява, усилва страданията на жертвата. (това се учи в т.1)
И който не спазва тези правила за интегритет, а:
– радостно си чурулика с насилници;
– неглижира работните си задължения заради приятели;
– поддържа приятелски отношения с насилници;
– не обръща внимание на жертвите заради приятелски отношения с насилници;
– неглижира сигнали за насилие или заплахи, свързани с „бивши колеги или хора от службите“;
– има нерегламентирани срещи с насилници;
– подхвърля на жертви изрази като „оправяйте се сами“ или „предизвикателно си облечена, сама си си го търсила“;
– пише постове в социални мрежи или коментира в чатове теми с насилие по начин, усилващ болката на жертвите;
– получава подаръци, почерпки и други от лица, свързани с насилие;
– изобщо държи се като мутра, а не като истински представител на държавните институции,
да бъде освобождаван веднага без право повече никога да заема държавна работа.
Няма да плащаме заплати на нагли и корумпирани чиновници. Да бъдат освобождавани и неговите колеги, защото не са го проконтролирали, така ще се научат на екипен дух. Да бъдат освобождавани и неговите началници, защото не са създали условия за разбиране на задълженията или не са обяснили добре нуждата от професионална работа.
Може би звучи малко крайно и малко наивно, не съм специалист по право. Но знам, че без тотална реформа на институциите, т.е. без тотална промяна в мисленето на хората, работещи в тези институции, нищо няма да се промени.
На практика, работата в тези служби не е задължителна, на който не му харесва да спазва правила и да работи професионално, спокойно може да си тръгне и да си търси щастието другаде.

Дано има политическа воля за подобни реформи. Иначе насилието и тормозът ще продължат.