Недю Недев написа „Летопис на българското масонство“

Епохален труд излезе с логото на Книгоиздателска къща „Труд“. „Летопис на българското масонство и на Великата ложа (1807-2022 г.)“ е сериозен том от Недю Недев.

Посветена на българското масонство от зараждането му по българските земи до наши дни, книгата, както по съдържание, така и по структура, е многопластова. От една страна, цели да представи историята на българското масонство и неговата роля като фактор в националното ни битие. От друга страна, е насочена към разкриване на организационните форми, структурата, застъпената доктрина, символиката, речника, ритуалите и някои други присъщи актове и черти на масонските ложи. Немалко внимание се отделя и на връзките на българското масонство в международен план и изпитваното от него чуждо влияние.

„Летопис на българското масонство и на Великата ложа (1807-2022 г.)“ има преди всичко информативен и познавателен характер. Изграден е въз основа на уникален архивен материал и се опира на информацията в най-добрите досегашни изследвания. Анализът на действията и доктриналните особености на масонството е освободен от антимасонските клевети и наслоения. При същностното представяне на масонството в България се подчертава, че то не може да се смята за политическо или религиозно-философско движение, а е езотерична институция, достъпна за избрани и посветени, целяща да бъде в полза на обществото при решаване на възникнали пред него проблеми.

Можете да поръчате книгата ТУК.