Кметът Димитър Бръчков строи незаконно в центъра на Петрич

Пореден сигнал на Narod.bg до изпадналата в будна кома прокуратура на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов – кметът на Петрич Димитър Бръчков кандидатства за награда “Незаконен строеж на годината”, докато държавното обвинение нехае.

Борислав Боби Сарафов дреме с широко затворени очи, когато става дума за престъпления на политици като Димитър Бръчков

Борислав Сарафов, който сипеше щедри обещания за нов модел на работа на прокуратурата, очаквано изпадна в ступор, щом седна в удобния стол на Иван Гешев. Вместо да дреме в очакване да бъде избран на поста прокурор №1 за постоянно, Сарафов може да свърши нещо полезно за петричани,

ето малко информация, ако иска да си заслужи заплатата от 15 000 лева на месец:

Незаконният строеж на метри от центъра на Петрич е в имот с идентификационен номер УПИ I -602.3038 кв. 104 по плана на гр. Петрич с издадено строително разрешение №17/14..02 2022 г., е в категорично нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), научи Narod.bg от свои хора в общината.

Дори според ДНСК строежът на кмета Димитър Бръчков, който няма да се измъкне от Европейската прокуратура, въпреки нежеланието на българската да го разследва, представлява „нарушения на ЗУТ и са толкова съществени, че не е възможно въобще да се издаде разрешение за строеж“.

Незнайно защо обаче петричкият градоначалник заставя главния архитект да издаде такова разрешение, а и лобира пред институции като РДНСК Благоевград за потулване на закононарушенията.

Безобразията на този „ентелегент“ са обида за Петрич

Собственоръчно Бръчков разрешава сградата да се построи за сметка на тротоар и създава затруднение за достъп на МПС-та със специален режим на движение.

Говори се, че услугата е срещу тлъста сума от мастит бизнесмен с белгийски произход, развиващ транспортен бизнес.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

В одобрения ПУП с графична част е предвидена сграда с височина 10 и 15 м, разположена свободно в имота с необходимите по ЗУТ отстояния. В действащия ПУП не е предвидено изграждане на допълващо застрояване. Според издадената от главния архитект на община Петрич скица виза за проектиране, съответстваща на ПУП, утвърден от Общинския съвет, също не е предвидено допълващо застрояване.

Изготвените строителни книжа пък не съответстват на ПУП-а и скицата виза за проектиране. Въпреки всичко фирмата за надзор „Експрес Консулт – Благоевград“ ЕООД изготвя доклад за съответствие с невярно съдържание, без да отбележи различията между ПУП, скица виза за проектиране и строителните книжа.

Главният архитект на община Петрич Бойко Котев също „случайно“ не забелязва различията, при което започва процедура по одобрението на строителните книжа и издаване на строително разрешение №17/14.02.2022г., което не съответства на ПУП и скицата за проектиране което представлява нарушение на законовите разпоредби на ЗУТ, при това толкова съществено, че не е възможно и не трябва да се издаде строително разрешение.

Всички тези нарушения – случайно или не, не са констатирани и от последвалата служебна проверка по чл. 156 от ЗУТ на РДНСК гр. Благоевград. Това нарушение не е отбелязано и в доклада за съответствие на независимия надзор „Експрес консулт Благоевград”. Образувана е дисциплинарна проверка и в РДНСК Благоевград. Престъпленията, обаче, са констатирани от ДНСК София и оттам препращат протокола на Окръжна прокуратура в Благоевград.

Видно е, че въпреки всички нарушения строежът, който е четвърта категория и е в компетентността на сенчестия кмет Димитър Бръчков, въпреки жалбите, сигналите и протести на жителите от квартала, строителството не е спряно и от страна на кметство Петрич не са предприети никакви действия за отмяна на строителното разрешение.

Очакваме заспалата прокуратура на и.ф. Борислав Сарафов да си отвори очите, да защити интереса на жителите и да разнищи срещу какво Димитър Бръчков допуска такова драстично погазване на закона, завършва сигналът до Narod.bg.