И Европейският банков орган разследва случая КТБ

Европейският банков орган (European Banking Authority – EBA) е започнал разследване за евентуално нарушаване на европейските разпоредби от компетентните органи в България, се посочва в съобщение на страницата на регулатора, цитирано от „Дневник“.

8554_XTXxYHCfZLKHRFkRSXjMdsSk8d6XYv

Разследването ще провери дали мерките, взети при надзора над КТБ, не нарушават изискванията на директивата на ЕС за схемата за гарантиране на депозитите, според която притежателите на влогове трябва да бъдат компенсирани не по-късно от 25 работни дни след прекратяването на достъпа до депозитите.

 

Откривайки тази процедура, органът изпълнява своята отговорност да разследва предполагаемо нарушаване или неприлагане на правото на ЕС от страните членки.

 

Органът може след това да направи препоръки до съответните компетентни власти, като определи какви са необходимите мерки за съблюдаване на европейските разпоредби, се посочва в съобщението.

 

Европейският банков орган бе създаден през 2011 г. Той е независим орган на ЕС, който работи за гарантиране на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

 

Той е част от Европейската система за финансов надзор, в която освен него влизат Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и националните надзорни органи.

 

Европейският банков орган се отчита пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.