Ето какво гласува кабинетът на извънредното си заседание (решения)

Снимка: Пресцентър на МС

Вевести.бг публикува решенията, които Министерски съвет взе на извънредното си заседание в петък

Правителството прие решение да се проведе Стратегически преглед на отбранителната политика на България

Министерският съвет прие решение да се проведе Стратегически преглед на отбранителната политика на Република България, като периодичен преглед на отбраната. Общото ръководство на прегледа ще се осъществява от министъра на отбраната Тодор Тагарев. Това реши правителството на днешното си заседание.

Прегледът се налага поради настъпилите сериозни изменения в средата на сигурност и в концептуалните и планиращи документи на НАТО и ЕС в областта на отбраната.

Пълномащабната агресивна война на Русия срещу Украйна, развитието на процесите в Черноморския регион заедно с нарастващите други заплахи налага военните ни способности да са стабилни и надеждни, за да може заедно със съюзниците да възпираме, а при необходимост, да се отбраняваме срещу заплахите.

Навлизането на нови технологии променя характера на войната. Провеждането на конфликтите едновременно в няколко, или във всички области на операциите, все по-сложната електромагнитна и информационна обстановка, в която действат Въоръжените сили, заедно с промените в климата оказват съществено въздействие върху оперативните аспекти и ефективността на военните действия.

Всичко това поставя по-високи изисквания към способностите на въоръжените сили, налага преодоляване на технологическата изостаналост, постигане на оперативна съвместимост със съюзниците в НАТО и ЕС, прекъсване на зависимостите от Русия по отношение на въоръжението и бойната техника, изграждане на устойчивост и взаимодействие с другите национални участници.

Необходимостта да се инвестира в способностите на бъдещето налага ефективно използване на нарастващите, но все пак ограничени ресурси за отбрана, при ясни приоритети за справяне с предизвикателствата пред отбранителната политика.

Очаква се резултатите от Стратегическия преглед на отбранителната политика на Република България и адаптираните подходи и управленски решения да бъдат представени пред обществеността в „Бяла книга на отбраната“ в края на февруари 2024 г.

Прието е решение за участие на България в инициативата на МВФ за набиране на средства за Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа

Правителството одобри участието на България в инициативата на Международния валутен фонд (МВФ) за набиране на средства за Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа със сума в размер на 5 млн. специални права на тираж (около 6,7 млн. щ. д.). Необходимото финансиране ще бъде обезпечено с проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Във времена на значими глобални предизвикателства и кризи, които са свързани с увеличени нужди от финансиране, МВФ играе ключова роля в подкрепата на уязвимите страни, включително чрез Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа. В този контекст всички държави-членки на Фонда споделят съвместна отговорност за поддържането на адекватно ниво на неговите ресурси. Целта на инициативата е да бъде попълнен съществуващия недостиг на средства и МВФ да запази капацитета си за предоставяне на финансова помощ на страните с ниски доходи при облекчени условия.

Участието на България в набирането на средства по този инструмент е изпълнение на ангажименти като акционер в МВФ, кореспондира с международните приоритети на страната за реализиране на споделени цели и политики в една фрагментирана глобална икономика и ще изпрати положителен политически сигнал към международната общност за готовността на страната да сподели определени финансови отговорности по международни инициативи.