Белята е безвъзвратно сторена

Днес бе разпространен запис, от който се вижда как се дописват преференции, докато се броят бюлетини.

Машинният вот беше премахнат с активно мероприятие, за да се овладеят максимален брой общински съвети с помощта на машинации. Белята е безвъзвратно сторена

Машинният вот беше премахнат с активно мероприятие, за да се овладеят максимален брой общински съвети с помощта на машинации. Ден след изборите Върховният административен съд (ВАС) разгледа делото срещу отмяната на машинния вот, наложена от ЦИК, и реши, че на балотажа машини ще могат да се използват. Но белята вече е безвъзвратно сторена. За четири години напред съставът на определени общински съвети е повлиян от невалидни бюлетини и подправени протоколи. С колко и в каква посока не знаем, но изкривяванията сигурно са мащабни, защото засягат поне около 15% на вота (чрез невалидни бюлетини). Появиха се и анекдотични примери, записани даже и на видео, където подмяната на вота на граждани се случва на живо, подправят се бюлетини, дописват се списъци и т.н. С машините всичко това е невъзможно или много по-трудно. А и остава следа за безобразията, по която могат да се разкрият.

Нека ЦИК отвори чувалите

След всички проблеми, които изникнаха в изборния процес и особено заради огромния брой невалидни бюлетини, абсолютно задължително е ЦИК да отвори чувалите с тези бюлетини, за да им се направи систематичен анализ. Най-малкото, трябва да се види, дали не е имало тежко ощетени партии и кандидати. Огромният брой невалидни бюлетини и поправяните протоколи не могат да бъдат обяснени с незнание и необразованост – изборите за общински съвети не са по-сложни като изборна технология от парламентарните избори, на които също има преференции. Няма логика да има толкова много невалидни бюлетини, освен логиката на умишлената манипулация. Необразоваността на хората е една и съща и на местни, и на национални избори: тя не може сама по себе си да произведе този ефект. Фактът, че се гласува на много места с две бюлетини (за кмет и за общински съвет), също не може да е обяснение за високия брой невалидни такива – и то точно на избори за общински съвети.

Необходимо е ЦИК да поръча едно голямо изследване, което на извадков принцип да даде систематична картина. Какви са основните модели по които се стига до невалидни бюлетини, за кои партии и кандидати има най-много, има ли някакви непропорционални струпвания и т.н. Този анализ отдавна трябваше да бъде направен, ако имаше добра воля проблемът да се реши. Явно е обаче, че няма.

Затова е резонен и въпросът: дали настоящата ЦИК иска и може да се справи с тази задача? След всички поразии, които тя направи на тези избори, ЦИК е длъжна да направи поне това изследване, за да поизчисти името си. Иначе съвсем би била съучастник и чадър на манипулации.

Нов сценарий по модела „Костинброд“

Възможността за машинации с хартиения вот не бяха единствената причина за активното мероприятие от петъка преди изборния ден. Замисълът беше всъщност да се създаде фалшив скандал по модела „Костинброд“, който да отнеме гласове от партиите зад правителството – ПП и ДБ. Тук нещата не сработиха и дори може би мобилизираха електоратите на тези партии, но активното мероприятие е факт.

Всичко започна с изработена от служители на ДАНС „справка“ с неясни внушения за „предпоставки за недоверие“ и потенциални проблеми. Тези внушения се подемат ентусиазирано от определени партии и играчи в парламента, а г-н Делян Пеевски дава директива на ЦИК да отмени или машинния вот или изборите като цяло. „Костинбродският“ сценарий се развихря в пълна сила, като част от оригиналните участници отново са на линия. ЦИК – вероятно по партийна поръка и пристрастия – отменя машинния вот, като си търси аргументи за това решение. Намира ги в уж закъснялото сертифициране на машините, за което обаче няма законов краен срок.

ВАС сложи черешката на тортата на активното мероприятие, като оправда ЦИК за отмяната на машинния вот с мотиви, които дори самата ЦИК не беше измислила. Накратко: въпреки че изборният кодекс натоварва Министерството (а не министъра) на електронното управление да извършва сертифицирането на машините, ВАС твърди, че това е изрична компетентност на самия министър и не може да се делегира на заместник-министър, както е била досегашната практика на избори с машини. Това се прави с аргумент, че:

„В Закона за електронното управление не е предвидена възможност за делегиране на правомощия за удостоверяване по чл. 213аал.2 Изборния кодекс и затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява незаконосъобразнакакто и извършените от заместник министъра действиявключително издаденото покъсно решение за удостоверяване МЕУ-17714/27.10.2023г., постъпило в Централната избирателна комисия след вземане на обжалваното решение.“

Каква е логиката за решението на ВАС?

Това е пример за схоластичен аргумент, зад който не стои здрав юридически принцип, а конюнктурни интереси за post factum оправдаване на едно незаконосъобразно по същество решение. В крайна сметка защо да е изрично правомощие на министъра, след като самият изборен кодекс дава това правомощие на министерството, което предполага възможност за делегация от министъра към други служители. Няма друга логика в това решение, освен спасяването на комплота.

Преди повече от 20 години с научния ми ръководител в Оксфордския университет проф. Денис Галиган издадохме първия сравнителен обзор на административното право и практики в Източна Европа. Това бяха оптимистични времена, в които, повлиян от британската традиция, си мислих, че административното право е сериозна гаранция за правата на хората в ежедневното им общуване с властта. Че самото то представлява принципна гаранция срещу произвол с власт.

Решения като това на ВАС за отмяната на машинния вот от ЦИК разколебават вярата ми. В крайна сметка принципът на пропорционалност е основен в административното право: не може заради сравнително леки и формални процедурни нарушения да се отнема възможността на гражданите да упражняват машинен вот, който е гарантиран по закон.

В една държава, която не може да създаде достатъчно независими институции, пропорционалност обаче няма и съществуват не само предпоставки, а направо случаи на властови произвол.

П.С. Не знам откъде е дошла мантрата, че съдебни решения се изпълняват, без да се обсъждат. Сигурно е дошла от някоя казарма. Съдебните решения трябва да се спазват, но е задължително да се обсъждат и анализират публично. Защото понякога зад формалистичната витиеватост на юридическия език не се крие нищо друго освен примитивен партизанлък и корист.

***
Чл. 213а (2) от Изборния кодекс (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Автор: Даниел Смилов, Дойче Веле