5000 лв. глоба за Стойчо Кацаров за конфликт на интереси

Стойчо Кацаров Кадър: бТВ

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) спечели окончателно дело за конфликт на интереси срещу Стойчо Кацаров в качеството му на служебен министър на здравеопазването.

Това става известно от решение на Върховния административен съд (ВАС), който отменя решението на първоинстанционния Административен съд – София град (АССГ) и потвърждава постановеното от Комисията, съобщават от КПК.

Магистратите постановяват, че като министър Стойчо Кацаров е утвърдил документ в интерес на свързано с него сдружение с нестопанска цел.

Подписаният от министър Кацаров проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ е станало на 18.05.2021 г., т.е. докато още не е било вписано в търговския регистър освобождаването му като председател и член на Управителния съвет на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“. В същото време той е заемал и изпълнявал длъжността „министър“, се посочва в съдебното решение.

Припомня се, че Кацаров е член и председател на УС на сдружението от неговото създаване до 10.06.2021 г., датата, на която заличен във връзка с назначаването му за служебен министър, като след освобождаването му от правителството отново влиза в Управителния съвет.

Налице е трайна връзка между посочените субекти, налагаща дефинирането им като свързани лица, се допълва в решението на ВАС.

В своята практика Върховният административен съд нееднократно е посочвал, че за съставомерност на деянието достатъчно е да е налице формално нарушение на императивната законова разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности. Целта е предотвратяването на съмненията, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на базата на лични и роднински отношения, а не на базата на законоустановени критерии, подчертават магистратите.

Кацаров е осъден да плати глоба от 5 000 лв., да възстанови дневното си възнаграждение за деня, в който е бил в конфликт на интереси, подписвайки проекта на наредба, и да заплати направените от Комисията разноски по делото.