„Каузата на децата”: Един от най-забележителните трудове на Франсоаз Долто с ново издание

Вече е в наличност ново издание на „Каузата на децата”, един от най-забележителните трудове на Франсоаз Долто. (преводач: Радостин Желев, 560 стр., 25 лева).

В „Каузата на децата” (1985) именитата психоаналитичка за първи път разглежда света изцяло от гледна точка на детето и неговия интерес. Тя проследява жизнения път на човека, излагайки схващанията си за начина, по който да общуваме с децата от раждането до съзряването им, отдавайки, както винаги дотогава, подчертано, огромно, първостепенно, неоспоримо, фундаментално значение на езика в развитието и изграждането на словесното човешко същество. Особен интерес представляват препратките й към собствената й биография: интуицията й на малко момиче, което иска да стане „доктор по възпитание”, първите контакти с малките болни, работата й в екип, опитът от Зелената къща, петдесет години работа с деца… и „утопиите й за утрешния ден”, както сама ги нарича.

„Каузата на децата” е най-революционната от всички книги на гениалната мечтателка и визионерка, каквато е Франсоаз Долто. И може би в едно по-далечно, но не и недостижимо бъдеще идеите ѝ за „Детски генерални щати”, за ранно пълнолетие, за ново отношение към парите, за избираемост на учебните дисциплини и на посещаемите часове, за право на реален глас в управлението на обществото, може би един ден тези идеи ще бъдат осъществени и децата ще станат равноправни и уважавани човешки същества от най-висш порядък.

Франсоаз Долто (1908–1988) е едно от бляскавите имена на световната психоанализа – известна е като последовател на Фройд и съмишленик на Лакан, но се откроява с оригинален подход в работата си и интереси в областта на детската психиатрия. Уникално е чувството ѝ за хумор, както и умението ѝ да свежда психоаналитичната теория до съдържание, достъпно за всеки родител. В България е известна със заглавията „Основни етапи на детството”, „Когато се появи детето“, „Всичко е език”, „Да говорим за смъртта”, „Когато родителите се разделят”. Освен „Каузата на децата” с логото на „Колибри” у нас излезе и „Каузата на юношите” – фундаментален труд, който поставя финалния щрих на един живот, отдаден на науката и човека. А неотдавна  преиздадохме „Женската сексуалност“, може би най-теоретичното произведение на Долто, което обосновава изграждането на т. нар. неосъзнат образ на тялото и осмисля мястото му в езика.

Можете да откриете книгата ТУК.