Румяна Ченалова се отведе по делото „Белведере”

От дружеството твърдят, че целият градски съд е предубеден по казуса. От СГС отговориха, че няма колективен отвод

Съдия Румяна Ченалова

Съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд днес си е направила отвод от делото за фалита на „Белведере дистрибуция“ и „Домейн Менада“. Това става ясно от деловодната система на СГС, съобщава в подробна кореспонденция „Правен свят”.

Още в 10,13 ч. днес делото е разпределено на съдия Пламен Колев. От протокола на сайта на Висшия съдебен съвет става ясно, че случайното разпределение е проведено от шефката на Гражданската колегия на СГС Богдана Желявска. Това става, въпреки изричните указания на ВСС делата в Търговското отделение да не се разпределят от нея, а от шефа му Иво Дачев.

По повод на отвода от СГС заявиха в позиция: „Мотивите на съдия Румяна Ченалова за отвод по делото са свързани с образуваното срещу нея дисциплинарно производство. Това изисква избягване на всякакво съмнение относно безпристрастността на съда“. А за разпределението на делото коментарът на съда бе: „Със заповед на председателя на СГС разпределението на делата бе извършено от съдия Богдана Желявска, поради отсъствие на съдия Николай Димов и съдия Иво Дачев, които са в платен годишен отпуск“.

Отводът на съдийката, срещу която заради случая започна дисциплинарно производство, е поискан в петък от „Белведере дистрибуция“. Пред „Правен свят“ Здравка Угринова, съдружник в адвокатското дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, което представлява „Беведере“, разясни мотивите, с които са поискали отвод: „Съдия Ченалова демонстрира предубеденост по предмета на делото. Ние сме още в много ранен етап – размяна на книжа, нито са събирани доказателства, нито е изслушана експертиза. С изявлението при изслушването ѝ от Етичната комисия на Висшия съдебен съвет съдия Ченалова показа, че няма как да е безпристратсна и непредубедена“.

Адвокат Угринова посочи, че в молбата на „Белведере дистрибуция“ не се иска отвод само на Ченалова, но и на целия Софийския градски съд. Причина за това е официалната позиция по казуса с фалита на двете дъщерни на френската „Белведере“ дружества, която бе публикувана на сайта на СГС от името на целия съд. Според адвокат Угринова тази позиция показва предубеждение на целия СГС. „Ние сме изразили това в искането си за отвод, ще видим какво ще реши председателката на Софийския градски съд Владимира Янева“, каза Угринова.

Угринова изрази надежда, че сега няма да се налага градските съдии да се отвеждат един по един от делото за фалита. „Това ще забави много процеса и не е в интерес нито на молителите, нито на ответника“, обясни тя.

От позицията на СГС обаче става ясно, че ще се случи именно това. Ето какво заявиха от съда: „От страна на „Белведере дистрибуция“ ЕООД е поискан отвод на всички съдии в СГС от разглеждане на делото и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК се иска делото да бъде изпратено на Софийски апелативен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. В тази връзка уведомяваме както страните по делото, така и медиите, че, съгласно изричните разпоредби на ГПК, отводът на всеки съдия от СГС следва да бъде индивидуален. Съобразно изричната норма на чл. 22 от ГПК това трябва да стане и с посочване на конкретни основания. За да бъде изпратено делото за разглеждане на друг равен по степен съд, трябва всички съдии поименно и индивидуално да се отведат“.

Едно от делата, по които имаше масови отводи на съдии, беше това за клевета на бившата председателка на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Тогава, след отказ на магистратите от Софийския районен съд да го гледат, Върховният касационен съд изпрати делото в Пловдивския районен съд. После след масовите отводи на окръжните съдии в Пловдив, делото бе дадено от ВКС на Софийския окръжен съда като втора инстанция.

Преди седмица изпълнителният директор на „Белведере Кепитъл Мениджмънт“ Николаос Смирноф и ръководителят вътрешен одит на „Белведере Груп“ Етиен Юк си пожелаха казусът да се реши в следващите няколко дни. „Искаме справедливо решение в най-скоро време, за да се даде възможност на компанията да продължи да инвестира в страната. Имаме такова намерение, но тази ситуация поставя пречка в колелото на такова решение и затова си пожелавам Дядо Коледа да ни донесе справедливо решение на този казус“, каза тогава Смирноф.