СГС отговаря на съдиите: Няма нарушения, дадоха ни препоръки

Съдийско чукче

Ръководството на Софийски градски съд разпространи позиция във
връзка с разпространеното писмо на 24 съдии от СГС до ВСС, с
копие до Народното събрание и до представителството на ЕК в
България.

С решения на ВСС са извършени и приключили две проверки на
действията на ръководството на СГС – председателя и неговите
заместници, относно компютърното разпределение на делата и
функциониращата компютърна мрежа, се посочва в позицията.

По първата проверка не са констатирани конкретни нарушения
в компютърното разпределение на делата, а са дадени препоръки,
които вече са изпълнени в цялост. По втората проверка и след
изслушване на ръководството на СГС на 17 декември отново бяха
дадени препоръки, които в момента се изпълняват, се отбелязва в
позицията.

Недоумение буди второто писмо, подписано от 24 съдии от СГС,
което цели образуване на нова проверка на ръководството на
съда, преди да са изтекли сроковете на дадените указания,
посочват от ръководството на СГС.

Председателят и неговите заместници винаги са се стремели
да осъществяват диалог със съдиите и съдебните служители,
работещи в СГС за разрешаване на възникналите проблеми в интерес
на всички колеги.

В Софийски градски съд работят 550 съдии и съдебни служители
и изпращането на писма и тиражирането на подписки чрез медиите
влияе изключително зле не само на климата в колектива, а и на
обществения образ на институцията като цяло, се заявява в
позицията.