Андрей Новаков: Индивидуален подход към кандидатите ще подобри резултатите на плана „Юнкер“

Според него „София Тех Парк“ има потенциал да послужи като инвестиционна платформа страната и да ускори финансирането на проектни предложения

 Андрей Новаков 

„Ако трябва да използвам термини от авиацията, планът „Юнкер“ и Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) към него започнаха своя полет в бурно време със силен насрещен вятър от политически песимизъм, но въпреки това набра височина и постигна успех“.

С тези думи Андрей Новаков започна обръщението си към Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, по време на пленарното заседание на ЕП в Страсбург.

По време на изказването си в пленарна зала Новаков предложи три конкретни стъпки за подобряване на резултатите от плана: повече техническа помощ на терен в държавите-членки с цел държавите без инвестиционни проекти да наваксат; стимулиране на регионални инвестиционни платформи, където публичните средства да се посрещат от частни инвестиции в проекти; съчетаване на операциите по ЕФСИ с еврофинансирането чрез Структурните и инвестиционни фондове.

 „Скоро очаквам първия български проект с подкрепата на ЕФСИ. В страната ни само с няколко проекта този инструмент може да привлече стотици милиони евро инвестиции“, заяви Новаков. Според него, „София Тех Парк“ има потенциал да послужи като инвестиционна платформа страната и да ускори финансирането на проектни предложения.

В края на май евродепутатът организира експертен панел в Европейския парламент с представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия и европейски бизнес организации. Изводите се фокусираха върху ЕФСИ, година след стартирането на операциите.

Последните данни от работата на плана „Юнкер“ надминават  очакванията. Към момента, той изпълнява 32% от целите си чрез 250 операции. Очаква се ЕФСИ да мобилизира 100 млрд. евро инвестиции в 26 държави-членки чрез проекти и инвестиционни споразумения в подкрепа на малките и средни предприятия.