ЗАГЛАВИЯ

Лиляна Павлова: Инвестиции в размер на над €900 млн. могат да бъдат вложени в развитието на Черноморския регион

Снимка: Пресцентър на МРРБ
Новото предизвикателство, пред което сме изправени, е създаването на интегрирана морска политика и интегриран план за пространствено развитие на Черноморския басейн и регион, каза министърът по време на форума на високо равнище по повод Международния ден на Черно море в Бургас
Снимка: Пресцентър на МРРБ
Снимка: Пресцентър на МРРБ

Черноморският регион притежава  потенциал, който трябва да бъде развиван, същевременно опазвайки Черно море.  Възможностите, които предоставя той, позволяват да установим по-добро сътрудничество между държавите от Черноморския басейн, което ще рефлектира в по-добри условия за бизнес, туризъм, икономика, включително и върху опознаване на добросъседството между всички хора от региона.

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството по време на форума на високо равнище по повод Международния ден на Черно море в Бургас.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има като ангажимент установяване на устойчиви политики и балансирано регионално развитие, като една от важните теми е политиката за европейско териториално сътрудничество.

Министър Павлова припомни, че в настоящия програмен период МРРБ е управляващ и партниращ орган по 12 европейски програми за териториално сътрудничество, по които България е бенефициент. Инвестиции в размер на над 900 млн. евро могат да бъдат целенасочено вложени в подкрепа на региона чрез проекти, насочени към опазване на Черно море, околната среда, развитие на бизнеса и икономиката, каза още тя.

До края на тази година предстои да започне подаване на проекти по програма „Черноморски басейн 2014-2020“, в която България участва с всички партниращи държави, коментира Павлова. Програмата е с бюджет над 56 млн. евро, като със съвместни проекти на най-малко три държави в партньорство, съм убедена, че ще можем да постигнем много в посока мерки за околна среда и съвместни инициативи в областта на туризма, икономиката,  както и във всички сектори и теми, които програмата може да подкрепи, допълни тя.

Регионалният министър подчерта значението на инвестициите и по останалите програми в подкрепа развитието на региона, защото освен Черно море, територията около него създава огромни възможности и потенциал, които са подкрепени чрез секторните оперативни програми и по-малките трансгранични програми – като тези с Турция, Румъния, програмите „Дунав“, „Балкани – Средиземно море“ и други.

Министър Павлова припомни, че в предишния мандат на правителството е разработена и приета интегрирана пространствена схема за развитието на територията на страната. „Новото предизвикателство, пред което сме изправени е да направим интегрирана морска политика и интегриран план за пространствено развитие на Черноморския басейн и регион. Това е амбициозна цел и програма, която сме си поставили.“, коментира тя, визирайки и пилотния проект за разработване на пространствен план за развитието на Черноморския басейн в България и Румъния.

Надявам се като следващи стъпки да го развием и с останалите държави на Черно море, за да можем да направим пространствено интегрирано планиране на политиките, касаещи региона.  Заедно трябва да се възползваме по-добре от потенциала и възможностите на ресурса, който притежаваме, за да постигнем и на практика общата визия, т.нар. европейска политика за „син“ растеж, а именно развитието на морските пространства, интегрираното им управление, политиките за тях, както и съпътстващите политики за развитие, каза още Павлова.

Убедена съм че има много възможности и области, в които да се установи сътрудничество, постигайки целите с конкретни проекти, планове и програми, за да можем възползвайки се от Черно море то да подпомогне за развитието на региона и за всички живеещи по  крайбрежието, заключи регионалният министър.