Българите в чужбина могат да гласуват и без предварително подадено заявление

Гласуване, СИК Снимка: Пламен Трифонов.
За да бъдат допуснати до гласуване тези граждани, е необходимо да представят само документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта

Гласуване, СИК Снимка: Пламен Трифонов.

Всички български граждани, които на 6 ноември т. г. се намират извън страната, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум дори да не са подали предварително заявление за това, в секция по свой избор.

За това информираха от Централната избирателна комисия. За да бъдат допуснати до гласуване тези граждани, е необходимо да представят само документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта.

В случай че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят/гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите декларация (Приложение номер 22-ПВР/НР от изборните книжа), с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, ще подпишат два броя декларации.

Справка за броя и адресите на избирателните секции в чужбина могат да бъдат направите в сайта на Министерство на външните работи (http://www.mfa.bg/205/vote_places) и в сайта на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/addresses).