ВСС гледа производството срещу съдия Ченалова на закрито заседание

Съюзът на съдиите поиска от съвета да каже дали съдия Светла Петкова уронва престижа на съдебната власт
ВСС по време на заседание
ВСС по време на заседание. Снимка: Капитал

 

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Ченалова се обсъжда на закрито заседание, съобщи „Фокус“. Извънредното заседание на Висшият съдебен съвет започна с обсъждане на първа точка от дневния ред, която касае проект на решение по проект на образец на декларация по чл. 45, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Членовете на ВСС преминаха към втората точка, заложена в дневната им програма – предложението на министъра на правосъдието Христо Иванов за образуване на четвърто производство срещу съдия Румяна Ченалова.

В предложението министърът посочва три групи нарушения, допуснати от съдията – нарушение на Етичния кодекс, забавяне на производство, накърняване престижа на съдебната власт. Той изрично подчертава, че преценката какво наказание да се наложи е на Висшия съдебен съвет след проверка и оценка на изложените факти.

Нарушенията на Ченалова са открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков, която Министерството на правосъдието извърши. Той е бил назначен и за временен синдик по няколко търговски дела, по които докладчик е била Ченалова. Освен проверката по нашумелия случай с изземването на управлението на двете дъщерни дружества на френската фирма „Белведере“, предложението на министъра е и въз основа на проверка по сигнал, получен в министерството на 7 януари от ОББ. Сигналът е по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела от 2011 и 2013 г.

Законът за съдебната власт дава право на министъра на правосъдието да прави предложения за завеждане на дисциплинарни произвосдства на магистрати. Досега с предложения за дисциплинарни санкции са излизали министрите Теодосий Симеонов и Миглена Тачева.

Междувременно ВСС бе сезиран с писмо от Съюза на съдиите в България (ССБ) да изрази публично отношение по повод изявлението на члена на съвета Светла Петкова по време на избора на председател на ВКС. Изявлението на Петкова – се казва в писмото на ССБ – демонстрира грубо незачитане на независимостта на съда, уронва престижа на съдебната власт и накърнява достойнството на българските съдии. Затова ССБ призовава съвета да да огласи какви мерки ще предприеме за защита на независимостта на съда, припомня „Дневник”.