Вижте какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

27/10/2021 0

Вевести.бг публикува всички решения, които кабинетът взе на днешното си редовно заседание Приета е стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации Правителството прие проект на […]

Вижте какво ще гласува служебното правителство утре (дневен ред)

26/10/2021 0

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 27 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:   ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА […]

Вижте какво гласува служебното правителство днес (всички решения)

20/10/2021 0

Вевести.бг публикува всички решения, които служебният кабинет взе на днешното си редовно заседание Висши училища и научни организации ще развиват системи за киберсигурност и защита на информацията Иновативни системи за киберсигурност и управление на антитерористичната дейност ще […]

Вижте какво ще гласува служебното правителство утре (дневен ред)

19/10/2021 0

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 20 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГ­РАМА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“. Внася: министърът на образованието […]

Вижте какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

14/10/2021 0

Министерският съвет определи „Подземното газово хранилище Чирен” за „национален обект”   Подземното газово хранилище (ПГХ) “Чирен“ е “национален обект“ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. Това реши Министерският […]

Вижте какво ще гласува служебното правителство утре (дневен ред)

13/10/2021 0

  Служебното правителство ще проведе заседание в четвъртък, 14 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ „ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ (ПГХ) „ЧИРЕН“ ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ. […]

Вижте какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

06/10/2021 0

Вевести.бг публикува всички решения, които служебният кабинет взе на днешното си редовно заседание Приета е програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни   Правителството прие Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата […]

Вижте какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

29/09/2021 0

Вевести.бг публикува всички решения, които служебното правителство взе на днешното си редовно заседание Правителството предлага акад. Никола Съботинов да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие   Министерският съвет предлага на […]

Вижте какво ще гласува служебното правителство утре (дневен ред)

28/09/2021 0

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 29 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:     ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА СЪБОТИНОВ С […]

Вижте какво гласува служебният кабинет днес (всички решения)

23/09/2021 0

Вевести.бг публикува всички решения, които служебният кабинет взе на днешното си редовно заседание Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември Министерският съвет […]

1 2 3 104