Четем „Майсторите и Голямото кино“ от Олга Маркова

13/10/2021 0

„Майсторите и Голямото кино“ от Олга Маркова излезе в ново издание на „Изток-Запад“. Издаването на цялостна трилогия за майсторите на Голямото кино е извикано на живот не само от необходимостта да се остави за поколенията един […]